Facebook actie 

Klik hier om onze Facebook pagina te bezoeken

Facebook participatievoorwaarden

deBanenSite, Robijnstraat 31812 RB te Alkmaar, ingeschreven in het handelsregister van KVK onder 37069600 BTW-nummer  NL8032.06124B01 biedt https://www.facebook.com/debanensite.nl een loterij aan. Deelname aan deze loterij is gratis en zonder verplichting om een ​​dienst af te nemen bij deBanenSite. Voor de deelname en doorvoering van de loterij zijn onderworpen aan de volgende bepalingen.

§ 1 LOTERIJ

 1. De loterij start op 19-06-2015 . De loterij eindigt op 23-06-2015  om 17:00 uur.
 2. Deze actie is niet verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord door Facebook, ondersteund of georganiseerd. De ontvanger van de door de deelnemer verstrekte gegevens is niet gerelateerd aan Facebook , maar aan deBanenSite. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het contacteren van de winnaar en de administratie van de winst . Vragen, suggesties en klachten worden daarom alleen verstuurd naar deBanenSite . Bovendien moet deBanenSite met de deelnemer per e -mail contact opnemen.
 3. Een persoon neemt deel aan de wedstrijd door dat hij / zij voldoet aan de in § 2 beschreven eisen en instemt met de voorwaarden. Berichten die niet voldoen aan de voorwaarden en de hier vermelde voorwaarden worden weggewerkt zonder nadere aankondiging.
 4. Onder alle deelnemers geeft DeBanenSite een all inclusieve reis naar Turkije voor 2 personen weg.

Met de deelname verklaart de deelnemer zijn/haar toestemming te geven, dat in het geval van het winnen van de loterij zijn/haar naam gepubliceerd wordt op de site http://debanensite.nl/  evenals de aanverwante corporate sites, zoals https://www.facebook.com/debanensite.nl.

§ 2 DEELNAME / UITSLUITING VAN DE LOTERIJ

 1. Deelname aan deze loterij is gratis.
 2. Deelname aan de loterij werkt via de commentaarfunctie op de deBanenSite Facebook-pagina.
 3. Deelname staat open voor 18 jaar of ouder.
 4. Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de loting.
 5. De medewerkers van het bedrijf deBanenSite zijn uitgesloten van deelname aan loterij.
 6. In het geval van overtreding van de voorwaarden van deelname of een poging technische manipulatie behoudt deBanenSite het recht om bepaalde personen van de loterij uit te sluiten. Het is mogelijk om in dit soort gevallen ook de later de winsten worden ingetrokken en teruggevorderd.

§ 3 UITVOERING EN BEHEER

 1. De winnaar wordt getrokken door deBanenSite.
 2. De prijswinnaar wordt benoemd op https://www.facebook.com/debanensite.nl .
 3. De werking van de loterij en de selectie van de prijzen zijn vast gelegd door deBanenSite.
 4. De winnaars worden door deBanenSite gemeld . Als de winnaar zich niet meld binnen twee weken na het einde van de loterij, zal de claim op de winst komen te vervallen. deBanenSite behoudt dan het recht om een ​​andere winnaar te bepalen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor dat de verschafte gegevens (E-Mail/Postadres, naam) juist zijn.
 5. Vragen, suggesties of klachten kunnen schriftelijk worden ingediend per e–mail naar info@debanensite.nl.

§ 4 VROEGTIJDIGE BEEINDIGING VAN DE LOTERIJ

 1. deBanenSite behoudt zich het recht voor om deze loterij op elk moment te annuleren zonder voorafgaande kennis af te geven. Deze mogelijkheid maakt deBanenSite tot een specifieke gebruiker als technische redenen of om redenen die bestaan ​​buiten de huidige invloedssfeer. Bovendien kan de loterij door de aanwezigheid van een juridische procedure worden beëindigd of als er geen goed verloop van de loterij kan worden gegarandeerd.
 2. Bij een beëindiging veroorzaakt door het gedrag van een deelnemer, kan deBanenSite van deze persoon een schadevergoeding verlangen.

§ 5 PRIVACY

 1. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen voor deelname, implementatie en beheer van de loting en de naleving van de wettelijke bepalingen, gebruikt en verwerkt. De deelnemer wordt in het kader van de loterij gevraagd om de persoonsgegevens te verschaffen. De bij de loterij behorende persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de werking van de loterij en worden op lange termijn niet opgeslagen of doorgegeven aan derden. Op aanvraag bij deBanenSite zullen de deelnemers worden voorzien van informatie over alle persoonlijke informatie die deBanenSite uit de hele loterij heeft verkregen. De deelnemer van de loterij heeft hierbij toestemming gegeven voor de opslag en het gebruik van persoonsgegevens voor het aan het hierboven genoemde doel.

§ 6 COPYRIGHT / RECHTEN

 1. De deelnemers zijn volledig verantwoordelijk voor alle inhoud die hij / zij in het kader van de wedstrijd geeft. Er mag geen onrechtmatigheid zijn, in strijd met de geldende voorschriften die zijn ingediend, qua inhoud en extra content die waarschijnlijk dienen om andere mensen te beledigen, te belasteren, treiteren of anderszins te schaden .
 2. De deelnemer stelt deBanenSite, als juridisch verbonden bedrijf, te vrijwaren van alle aanspraken van derden, te beweren tegen deBanenSite dat ,de van de deelnemers gecommuniceerde inhoud, ze hun rechten of die in strijd zijn met wettelijke bepalingen geschonden hebben; met de aangemeten kosten van juridische verdediging inbegrepen. Hetzelfde geldt voor vorderingen die worden gesteld als gevolg van overtreding van deze voorwaarden.
 3.  Met de deelname aan de loterij erkent de deelnemer de voorwaarden voor de deelname.

§ 7 ANDERE

 1. De juridische stappen zijn uitgesloten.
 2. Alleen het recht van Nederland is toepasbaar.