Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Accounts Payable assistant with 2y of experience

Hou je cijfers en feiten? Bent u nauwkeurige en zelfdiscipline? Kunt u beheren stress goed en je bent een echte teamplayer? Vervolgens zou u de nieuwe collega, die we zijn op zoek naar op Q8! Voor onze afdeling Financiën in Den Haag zijn wij momenteel op zoek naar een Rekeningen te betalen assistent met 2y ervaring Den Haag, Nederland Taken •Controleer accurate en tijdige factureren behandeling (dagelijkse postbehandeling, stamgegevens & naleving controles, factuur scannen & routering). •Bedien op juistheid van facturen (bijvoorbeeld BTW-verordeningen) •Controleer accurate en tijdige betaling van facturen (genereren van uitgaande betalingen, inkooporder factuur matching, indiening) •Controleer juiste boeken van facturen in SAP (b.v. BTW-voorschriften en codering, SAP G/L accounts en kenmerken die worden gebruikt, goedkeuring, intern beleid & procedures) •Correct behandeling van herinneringen & klachten incl. follow-up De ideale kandidaat: •Experience: 1-2 jaar op boekhoudkundige of administratieve functie. Financiële achtergrond voorkeur. Jonge afgestudeerden zullen ook overwogen worden voor deze positie. •Education: MEAO, HAVO of PD Accountancy. •Team player, service minded, bepaald om departement doelen te bereiken. •Accurate, gevoel voor financiële cijfers en/of cijfers, zelf gedisciplineerd •Hands-on, positieve, snelle leerling. •Kan omgaan met verschuldigde datums & termijnen. •Geeft flexibiliteit en sterke inzet voor de baan. •Talen: Nederlands & Engels zijn vereist, Frans en/of Duits is een plus. •Voldoende kennis van MS Excel, Word & SAP R/3. Wij bieden Q8 biedt u een baan een internationaal bedrijf in een snel groeiende markt. Q8 geeft u voldoende ruimte voor eigen initiatieven, kun je verwachten dat een markt conform salaris, een heleboel aandacht voor uw persoonlijke groei en ontwikkeling. Over Q8 Kuwait Petroleum International, bekend door ons handelsmerk Q8, verfijnt en markten van brandstoffen, smeermiddelen en andere petroleum derivaten buiten Koeweit. Onze belangrijkste activiteiten zijn gericht op Europa en het Verre Oosten. Opgericht in 1983, is Kuwait Petroleum International de internationale dochteronderneming van Kuwait Petroleum Corporation, die samen brengt dat de Braziliaanse eigendom elementen van de olie Koeweit onder één paraplu van de corporate sector en is erkend als een van's werelds top tien energieconcerns. Ons bedrijf omvat de marketing en verkoop, onderzoek en raffinage van aardolieproducten. Q8 markten brandstof via meer dan 4.000 benzinestations in heel Europa en exploiteert een directe verkoop operatie, verstrekken weg brandstof en huisbrandolie. Onze International Diesel Service is gewijd aan de behoeften van internationale weg vervoerbedrijven; Q8Aviation biedt jet brandstof op meer dan 60 luchthavens internationaal en Q8 oliën produceert en verkoopt sommige van's werelds mooiste smeermiddelen. Bent u geïnteresseerd? Bent u geïnteresseerd in deze positie of heb je vragen over de job description of het bedrijf? Cathy Hernould te contacteren op het nummer + 32 3 241 33 44. Als u wilt toepassen, klikt u op de link hieronder. Klik hier om te passen! Agentschap oproepen worden niet gewaardeerd. Trefwoorden: Assistent accountant, boekhouding, financiële administratie, financiële assistent.

Do you like figures and facts? Are you accurate and self-disciplined? Can you manage stress well and are you a real team player? Then you might be the new colleague we are looking for at Q8! 

For our finance department in The Hague we are currently looking for an 

Accounts Payable assistant with 2y of experience

The Hague, The Netherlands

Tasks

 • Ensure accurate and timely invoice handling (Daily mail handling, master data & compliance checks, invoice scanning & routing).
 • Control on correctness of invoices (e.g. VAT regulations)
 • Ensure accurate and timely payment of invoices (generating outgoing payments, Purchase Order invoice matching, filing)
 • Ensure correct posting of invoices in SAP (e.g. VAT regulations and coding, SAP G/L accounts and attributes used, approval, internal policies & procedures)
 • Correct handling of reminders & complaints incl. follow-up

The ideal candidate:

 • Experience: 1-2 years of on accounting or administrative function. Financial background preferred. Young graduates will also be considered for this position.
 • Education: MEAO, HAVO or PD Accountancy.
 • Team player, service minded, determined to achieve department goals.
 • Accurate, feeling for financial numbers and figures, self-disciplined
 • Hands-on, positive, fast learner.
 • Can cope with due dates & deadlines.
 • Shows flexibility and strong commitment towards the job.
 • Languages: Dutch & English are required, French and/or German is a plus.
 • Good knowledge of MS Excel, Word & SAP R/3.

We offer
Q8 offers you a job an international company in a rapidly growing market.

Q8 gives you plenty of room for own initiatives, you can expect a market conforming salary, a lot of attention for your personal growth and development.

About Q8
Kuwait Petroleum International, known by our trademark Q8, refines and markets fuel, lubricants and other petroleum derivatives outside Kuwait. Our main activities are focused on Europe and the Far East.

Established in 1983, Kuwait Petroleum International is the international subsidiary of Kuwait Petroleum Corporation, which brings together all the state owned elements of the Kuwait oil sector under one corporate umbrella and is recognised as one of the world’s top ten energy conglomerates. Our business encompasses the marketing and sales, research and refining of petroleum products.

Q8 markets fuel via over 4,000 service stations across Europe and operates a direct sales operation, providing road fuel and heating oil. Our International Diesel Service is dedicated to the needs of international road transport companies; Q8Aviation provides jet fuel at more than 60 airports internationally and Q8 Oils manufactures and markets some of the world’s finest lubricants.

Interested? 
Are you interested in this position or do you have questions about the job description or the company? Contact Cathy Hernould at +32 3 241 33 44. To apply, please click on the link below.

Click here to apply!

Agency calls are not appreciated.

Keywords: Assistant accountant, Accountancy, Financial administration, Financial assistant.

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van Q8 Kuwait Petroleum
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Accounts Payable assistant with 2y of experience
Q8 Kuwait Petroleum


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder