Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Afdelingsleider Brugklassen

Het Pallas Athene College in Ede is een kleinschalige openbare scholengemeenschap met ruim 1000 leerlingen voor mavo, havo en vwo. De accenten waarop onze school zich profileert, zijn: sport, cultuur en (hoog)begaafdheid.

Wij zoeken op korte termijn versterking voor het management team. Een collega die het belang van een veilige leeromgeving centraal stelt en in samenwerking met anderen wil werken aan een goede kwaliteit en uitstekende resultaten.

Het betreft de volgende vacature:

Afdelingsleider Brugklassen (omvang: 0,8 – 1,0 fte)


De afdelingsleider draagt zorg voor beleidsontwikkeling, en -uitvoering voor de afdeling, levert bijdragen aan de ontwikkeling van het stichtingsbeleid, geeft leiding aan de afdeling, is verantwoordelijk voor de eigen professionalisering en voert een lesgevende taak uit.

Werkzaamheden:

1. Draagt zorg voor beleidsontwikkeling, en -uitvoering voor de afdeling door:

 • het vertalen van de centrale beleidsplanning, landelijke ontwikkelingen, trends en wet- en regelgeving naar een meerjaren (onderwijs)programmering voor de afdeling;
 • het zorg dragen voor de totstandkoming van werkplannen en programma's van toetsing en afsluiting (PTA's) en het daarbij afstemmen op andere afdelingen;
 • het vertalen van de (onderwijs)programmering naar een organisatorische inrichting van de afdeling;
 • het binnen de kaders van het stichtingsbeleid ontwikkelen van beleid met betrekking tot de werkzaamheden binnen de afdeling, en deze uitvoeren en evalueren;
 • het invulling geven aan de beleidsvrije ruimte binnen de door de directeur/bestuurder jaarlijks vastgestelde afdelingsbegroting;
 • het beleidsmatig en uitvoerend coördineren van het leerlingverzuim van de afdeling;
 • het pro-actief aandragen van ideeën, concepten en beleidsvoorstellen over de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs van de afdeling;
 • het initiëren en aansturen van projecten en activiteiten;
 • het leiden van diverse vergaderingen van de afdeling;
 • het deel nemen aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande de afdeling.

2. Levert bijdragen aan de ontwikkeling van het schoolbeleid door:

 • het als lid van het managementteam bijdragen aan de meningsvorming op stichtingsniveau;
 • het adviseren van de directeur/bestuurder over vernieuwing van het (onderwijs)beleid.

3. Geeft leiding aan de afdeling door:

 • het voeren van de gesprekken conform de gesprekkencyclus met medewerkers van de afdeling;
 • het zorgdragen voor de personele zorg en het personeelsbeheer;
 • het in overleg met de directeur/bestuurder en de conrector deelnemen aan het wervings- en selectieproces van personeel;
 • het bewaken en bevorderen van de identiteit/cultuur van de afdeling;
 • het leiding geven aan de afderling in organisatorische zin;
 • het behartigen van de belangen en het vertegenwoordigen van de afdeling binnen de stichting naar ouders en leerlingen toe.

4. Is verantwoordelijk voor de eigen professionalisering door:

 • het actief op peil houden van de voor het beroep vereiste bekwaamheden;
 • het zich actief op de hoogte houden van ontwikkelingen in het vakgebied;
 • het leveren van een bijdrage bij de totstandkoming van een professionele cultuur;
 • het leveren van een actieve bijdrage aan professionele communicatie binnen de organisatie;
 • het opstellen en bijhouden van het eigen bekwaamheidsdossier.

5. Voert een lesgevende taak uit.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden:

Kader: de afdelingsleider werkt binnen het door het bestuur geformuleerde en vastgestelde strategische beleid.

Bevoegdheden: de afdelingsleider neemt beslissingen bij:

 • het vertalen van de centrale beleidsplanning, landelijke ontwikkelingen, trends en wet- en regelgeving naar een meerjaren (onderwijs)programmering voor de afdeling;
 • het adviseren van de directeur/bestuurder over vernieuwing van het (onderwijs)beleid van de afdeling;
 • het zorgdragen voor de personele zorg en het personeelsbeheer;
 • het actief op peil houden van de voor het beroep vereiste bekwaamheden;
 • het uitvoeren van een lesgevende taak.

Verantwoording: de afdelingsleider legt verantwoording af aan de directie voor wat betreft de bruikbaarheid van de beleidsontwikkeling, en -uitvoering voor de afdeling, van de bijdragen aan de ontwikkeling van het stichtingsbeleid, van het leiding geven aan de afdeling, van de eigen professionalisering en van de lesgevende taak.

Kennis en vaardigheden:

 • brede kennis van en inzicht in het onderwijs en van maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het gebied waarop binnen de afdeling onderwijs wordt gegeven dan wel gewerkt wordt;
 • kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden van de afdeling;
 • kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, toepassen van wet- en regelgeving, personeelszorg en afdelingsgebonden financiële zaken;
 • inzicht in taak en werkwijze van de onderwijsinstelling;
 • adviesvaardigheden;
 • leidinggevende vaardigheiden;
 • vaardigheid in het opstellen van beleidsadviezen en beleidsnota's;
 • beschikt over een relevante onderwijsbevoegdheid.

Contacten:

 • met de leden van het managementteam om het beleid en de belangen van de afdeling te behartigen, nieuwe ontwikkelingen te bespreken en adviezen te verstrekken;
 • met collega-teamleiders om (onderwijskundig) beleid voor de afdelingen te ontwikkelen en op elkaar af te stemmen;
 • met derden om de afdeling te vertegenwoordigen;
 • met het personeel van de afdeling om genomen besluiten en beleidsvoornemens te bespreken en af te stemmen;
 • met het ondersteunend personeel van de afdeling over infodagen, bijeenkomsten en activiteiten om werkzaamheden af te stemmen;
 • met leerlingen en ouders als het zaken van de afdeling betreft, die het niveau van de docenten/mentoren overstijgen.

Interesse?

Solliciteer direct online met je CV en motivatie voor 24 maart 2014 via bovenstaande sollicitatiebutton.
De 1e gespreksronde staat gepland op dinsdag 1 april a.s. vanaf 14:30 uur. De 2e gespreksronde staat gepland op maandag 7 april a.s. vanaf 14:30 uur.

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van Pallas Athene College
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Meer vacatures Afdelingsleider

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Afdelingsleider Brugklassen
Pallas Athene College


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder