Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Beleidsadviseur Gebiedsgericht werken

De organisatie
De gemeente Dronten is een jonge gemeente met lef. In veertig jaar tijd groeide de gemeente Dronten uit tot een gemeente met meer dan 40.000 inwoners. Het thema “Dronten geeft je de ruimte” voert dan ook verder dan de fysieke ruimte in de gemeente. Ook in de organisatie van de gemeente Dronten: daar worden talenten benut! Wie wil groeien, kan er groeien. Balans tussen werk en privé vinden wij zeer belangrijk. Het personeel van de gemeente heeft een transparante relatie met het gemeentebestuur en is zeer betrokken bij de samenleving, maakt er afspraken en komt deze ook na. Dienstverlening gaat verder dan veiligheid en gezonde financiën. We denken mee met ‘onze klanten’ en zijn toekomstgericht. Integriteit staat bij werknemers van de gemeente Dronten hoog in het vaandel. Werknemers van de gemeente Dronten roesten niet vast in patronen, maar hebben een flexibele en oplossingsgerichte werkhouding (zie ook: www.dronten.nl).

Organisatieontwikkeling
Er is besloten om voor de doorontwikkeling van onze organisatie een nieuwe hoofdstructuur vast te stellen. De organisatie wordt in drie vakgebieden verdeeld:

 • Samenwerking en Ontwikkeling
 • Publieke ruimte en Dienstverlening
 • Bedrijfsvoering en informatiemanagement

De verdere uitwerking van deze organisatieontwikkeling wordt in het najaar vormgegeven.

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Deze afdeling wordt onderdeel van het vakgebied Samenwerking en Ontwikkeling. Bij de afdeling MO werken ruim 25 medewerkers die samen verantwoordelijk zijn voor beleid en uitvoering op een breed scala aan maatschappelijke thema's. MO is een dynamische afdeling die door haar nauwe relatie met de samenleving snel kan inspringen op veranderingen en waar het werk leuk en afwisselend is. Het centrale thema deze periode is de uitvoering van de transities en het vormgeven aan de transformatie. Dit in intensieve samenwerking met maatschappelijke partners en initiatiefnemers uit de samenleving. De nieuwe werkwijze Dronten Koers vormt de basis voor de manier waarop inwoners met een ondersteuningsvraag weer mee kunnen doen in de samenleving. Naast de uitvoering van taken op het gebied van het sociaal domein houdt de afdeling MO zich ook bezig met taken op gebied van: sport, kunst en cultuur, onderwijs, leerplicht, gezondheid, accommodaties etc.

Mee(r) doen in wijk en buurt
Het college heeft in juli de beleidsnota 'Mee(r) doen in wijk en buurt' vastgesteld. Het sociale leven vindt voor een belangrijk deel op straat plaats. Vooral in de openbare ruimte ontmoeten mensen elkaar. Participatie is hierin een belangrijke ontwikkeling. Het fysieke en het sociale domein zijn binnen dit beleid onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Gemeente Dronten wil een participerende organisatie zijn waarbij, samen met bewoners, bedrijven en organisaties, invulling wordt gegeven aan dienstverlening in het sociaal en ruimtelijk domein. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat Drontenaren steeds meer ruimte zoeken om eigen regie te voeren over hun leven en leefomgeving. Dit vraagt om een andere werkwijze van de gemeente. Samenwerking is meer dan ooit vereist. De kracht van de overheid is gericht op samenwerking met publieke en private partners in de regio. Hierbij gaat het niet alleen om inspraak of om burgerparticipatie, maar om het werken met constructieve coalities waarin, naast overheid en inwoners, ook ondernemers, onderwijs en maatschappelijke instellingen kunnen participeren en elkaar versterken. Het beleid, waarbij opgavegericht werken wordt gezien als de manier om meer aan te sluiten bij de behoeften en vragen in de wijk, moet vanaf nu handen en voeten worden gegeven.

Wij zijn op zoek naar een:
 
Beleidsadviseur Gebiedsgericht werken
36 uur per week
schaal 10a, max € 4.412,- per maand
 
De functie
De taken zijn gericht op het handen en voeten geven aan het beleid ‘Mee(r) doen in wijk en buurt’ en het doorontwikkelen van de rollen van de burgers, bestuur en de politiek binnen dit vakgebied.  Deze functie richt zich op de beleidsmatige en coördinerende kant. Voor de daadwerkelijke (operationele) uitvoering word je ondersteund door twee collega’s.

De taken zijn o.a.

 • Het beleidsplan 'Mee(r) doen in wijk en buurt' richt zich op opgavegericht werken. Je bent gesprekspartner voor burgers voor het ophalen van de opgaven vanuit de samenleving.
 • Je vertaalt deze opgaven naar oplossingen, analyseert, signaleert trends en vertaalt deze indien nodig naar projecten of beleidsaanpassingen. Je zoekt daarbij de ruimte van wat kan en niet kan.
 • Je stimuleert burgers om vanuit hun eigen kracht oplossingen te zoeken.
 • Je bent een 'relatiemanager', die als regisseur in de openbare ruimte werkt.
 • Je legt verbinding tussen de burger en onze organisatie.
 • Je bent gesprekspartner voor de externe partijen zoals woningcorporatie OFW, de politie/ de Meerpaal en Dorpsbelangen.
 • Je bent gesprekpartner richting directie en bestuur over de visie en de maatschappelijke problematiek.
 • Je denkt na over nieuwe instrumenten als het gaat om burgerparticipatie en het bevorderen van het buurtgericht werken. Je onderzoekt daarbij nieuwe mogelijkheden voor het ontmoeten van burgers onderling.
 • Je coördineert de taken binnen het team en positioneert het team binnen het gebiedsgericht werken. 


Het profiel

 • Je bent een spin in het web, een verbinder, oplossingsgericht, enthousiasmerend en kunt jezelf goed en duidelijk (schriftelijk) verwoorden.
 • We zijn op zoek naar jou als je passie heb in het creëren van ontmoetingen en het leggen van contacten (mensenmens), je bent dus geen kantoorbureaucraat. Binnen het gebiedsgericht werken neem je niet over, maar laat je het initiatief waar het hoort.
 • Je weet verbanden te leggen tussen de verschillende lagen van de organisatie en daarbuiten. Met je eigen wijze van werken ben je in staat om integraal te denken en te handelen.
 • Je hebt ervaring met het vakinhoudelijk aansturen van een klein team en hebt gevoel voor (politiek) bestuurlijke verhoudingen.
 • Jouw ervaring, kennis en opleiding sluiten aan bij het bovenbeschreven takenveld. Voor het vertalen van de opgaven vanuit de samenleving heb je enige ervaring met het schrijven van beleidsnotities.

 
Ben je enthousiast?
Solliciteren kun je via het online sollicitatieformulier. Je reactie ontvangen we graag uiterlijk zondag 13 november 2016. Briefselectie is maandag 14 november, de eerste gesprekken zijn gepland op dinsdag 22 november 2016.
 
Indien je uitgenodigd wordt voor een gesprek verwachten wij dat je een korte pitch (5 minuten) voorbereidt waarin je ingaat op wie je bent en een voorbeeld van burgerparticipatie laat zien waarin jij een (leidende) rol hebt gehad en waarvan jij vindt dat deze vernieuwend is. Aansluitend zien we in de pitch graag terug hoe jij handen en voeten gaat geven aan het beleid 'Mee(r) doen in wijk en buurt'.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van Gemeente Dronten
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Meer vacatures Beleidsadviseur

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Beleidsadviseur Gebiedsgericht werken
Gemeente Dronten


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder