Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Coördinerend Verpleegkundige (CoVP)

Proteion Thuiszorg

Proteion Thuis is actief in welzijn, wonen en zorg voor ouderen en chronisch zieken in Noord- en Midden-Limburg en Oostelijk Noord-Brabant. Met thuiszorg, hulp in de huishouding, activiteiten, behandeling en begeleiding helpen wij onze cliënten zelfstandig te blijven in hun eigen huis of een van onze servicewoningen. En wanneer dat niet meer verantwoord is, bieden wij onze cliënten een prettig thuis in onze zorgcentra en kleinschalige groepswoningen. Dat zorgen, regelen, behandelen en begeleiden doen we met duizenden bevlogen medewerkers en vrijwilligers. Zodat onze cliënten kunnen genieten van het leven, elk op hun eigen manier.

Ten behoeven van Proteion Thuiszorg voor wijkteam Land van Cuijk (regio Gennep)

Coördinerend Verpleegkundige (CoVP) m/v regio Gennep (Land van Cuijk)

Dienstverband voor gemiddeld 28 uur tot 32 uur p/w.

Functie-inhoud:

Coördineren van werkzaamheden binnen het wijkteam.Verricht in overleg met cliënt en/of volgens indicatie verpleegkundige en verzorgende werkzaamheden.Verricht in overleg met cliënt en/of volgens indicatie begeleidende werkzaamheden.Coördineert het verpleegproces.Verricht teamtaken.Verricht overige uit de functie voortvloeiende taken.

Functie-eisen:

 • Beschikt over relevante vakkennis op minimaal MBO-Verpleegkundige (niveau 4), aangevuld met ervaring op het gebied van verpleging, verzorging, begeleiding en coördineren. Heeft kennis van en inzicht in de sociale kaart in de wijk. Is de contactpersoon voor de huisartsen en apothekers werkzaam in zijn/haar wijken.
 • Heeft kennis van de werkprocessen binnen Proteion Thuiszorg. Kent het plannings- en registratiesysteem en kan hierin mutaties toepassen.
 • Werk zelfstandig binnen de, met de manager thuiszorg, afgesproken kaders. De, multidisciplinaire, werkzaamheden worden waar mogelijk uitgevoerd volgens protocollen/ richtlijnen en naar aanleiding van het, indien mogelijk, in overleg met de cliënt en/of andere hulpverleners vastgestelde verpleegplan. Hierbij wordt gelet op de voortgang en worden zelfstandig prioriteiten gesteld. De medewerker past zelfstandig wijzigingen toe in de dagelijkse zorgverlening. De medewerker zorgt voor een effectieve en efficiënte dagelijkse c.q. weekeind werkplanning. Er is sprake van wisselende cliëntsituaties waarop de werkzaamheden, eventueel in overleg met andere hulpverleners, moet worden afgestemd. Problemen bij de uitvoering worden zoveel mogelijk zelf opgelost. Helikopterview kunnen toepassen om de zorgsituatie van een cliënt goed te kunnen analyseren en om de medewerkers te kunnen adviseren m.b.t. de zorgverlening. De medewerker kan samenwerken en hierbij terugvallen op collega’s/externe deskundigen of de manager. Ontvangt coaching van de manager m.b.t. de coördinerende taken.
 • Kan goed luisteren en doorvragen totdat de kern van de hulpvraag helder is. Kan de medewerkers motiveren en stimuleren tot ontplooiing van eigen zelfredzaamheid en zelfredzaamheid van de cliëntIs stressbestendig. Is zeer alert op bescherming privacygegevens van de cliënt. Biedt luisterend oor voor de medewerkers bij problemen in relatie tot de cliënt. Signaleert en geeft feedback aan medewerkers en manager ter verhoging van de kwaliteit van de zorgverlening. Bij de contacten met de cliënt, familie, mantelzorg is het van belang dat de medewerker zich kan inleven in de situatie van de cliënt, tact heeft, hulpvaardig is en de beroepshouding kan bewaren. Bij het stimuleren van de zelfredzaamheid en bij de psychosociale begeleiding is overtuigingskracht nodig.
 • Er is een risico dat door fout of verkeerd inschatten van de situatie dan wel het verrichten van handelingen en/of begeleiding, waartoe bevoegd, de cliënt lichamelijk en/of geestelijk schade wordt toegebracht. Bij de dagelijkse contacten met de cliënt bestaat er kans op immateriële schade. Medewerker oefent invloed uit op de verpleegkundige zorgverlening.
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist ten behoeve van de uit de functie voortvloeiende contacten. Non-verbale communicatie kan benodigd zijn in specifieke cliënt situaties. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig bij rapportage in de informatiewerkmap / vervolgbesluit en interne zowel als externe evaluaties/communicatie. Hij/zij zal oor en geduld moeten hebben voor de problemen die medewerkers tegenkomen op de werkvloer.
 • Bij het uitvoeren van handelingen, waartoe bevoegd, is bewegingsvaardigheid benodigd. Werkt dagelijks met de computer.
 • Vooral gericht op houding – attitude van de medewerkers op de werkvloer en hierop feedback geven. Oplettendheid m.b.t werkdrukte, werkverdeling, mutaties, zwaarte van de zorgverlening aan de individuele cliënt en hierop anticiperen. Oplettendheid, goede balans te vinden / te houden in de verdeling van de werkzaamheden CoVP – wijkteamondersteuner – taken manager.
 • Ten behoeve van het signaleren van veranderingen in de cliëntsituatie en bij handelingen met betrekking tot medicijnen is oplettendheid vereist. Ook het omgaan met benodigde apparatuur voor de verpleegkundige zorgverlening stelt eisen op dit punt.
 • Bij het overwinnen van weerstanden in de zorgverlening zijn volharding en doorzettingsvermogen benodigd.
 • Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient ordelijk gewerkt te worden volgens vastgestelde richtlijnen, protocollen en volgens het verpleegplan. Gelet dient te worden op de hygiëne.
 • Bij de contacten met de cliënt dient de medewerker eerlijk en betrouwbaar, volgens het beroeps-geheim en de beroepscode, te handelen. Zorgvuldigheid is vereist ten aanzien van de omgang met privacygevoelige gegevens.Vanwege contacten met cliënten en andere hulpverleners worden eisen gesteld aan voorkomen en representativiteit. Heeft een klantgerichte houding.
 • Gevoel voor menselijk lichaam is vereist voor het verrichten van handelingen waartoe bevoegd. Ook het improviseren bij het gebruik van materialen en apparatuur bij de cliënt in de thuissituatie stelt eisen op dit punt.In bezit van rijbewijs en auto.

Arbeidsvoorwaarden:

 • Conform CAO VVT, functie wordt ingeschaald FWG 45.
 • Verlenging arbeidsovereenkomst na 1 jaar bestaat tot de mogelijkheid.

Indien Proteion Thuis met jou een arbeidsovereenkomst aangaat, dien je een Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren. Het aanvraagformulier en meer informatie hierover ontvang je als we voornemens zijn je aan te stellen en je wordt uitgenodigd voor een arbeidsvoorwaardengesprek.

Aanvullende informatie is te verkrijgen bij mevrouw Carla de Swart, manager thuiszorg, tel.nr. 06-52669036 of de heer Wil Erdkamp, HR adviseur, tel.nr. 06-13825060.

Intresse?

Solliciteer direct met je CV en motivatie via de bovenstaande sollicitatiebutton.

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van Proteion Thuis.
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Meer vacatures Verpleegkundige

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Coördinerend Verpleegkundige (CoVP)
Proteion Thuis.


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder