Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Corporate Manager Quality

Als een Corporate Quality Manager, zal u gebruik maken van uw aanzienlijke begrip van corporate quality assurance beleid en management ervaring om ervoor te zorgen dat De Heus produceert diervoeders die veilig zijn voor mens, dier en het milieu en die voldoet aan alle relevante klant en wettelijke vereisten. Uw sterke communicatievaardigheden in een internationale omgeving kunt u met succes leiden QA/QC-teams en managers, zowel hiërarchisch en functioneel. Uw dagelijkse verantwoordelijkheden zal omvatten de corporate QA-beleid (CQAP) actueel te houden, met inbegrip van corporate normen en methoden (CSM) en het maken van inhoud voor de corporate QA-handleiding (CQAM). U zal worden belast met het creëren van corporate beheersrichtlijnen voor QA in overleg met de directeur corporate voeding. U zult op lokaal niveau binnen de bedrijfsonderdelen, de general managers, QA/QC managers en internationale voedingsdeskundigen steunen bij de uitvoering van CQAP, CSM en CQAM. U zal de jaarlijkse QA-beheer verslagen door hen bekijken, juiste en gemotiveerde feedback geven voor verdere verbeteringen en steun verlenen aan de lokale kantoren bij de uitvoering van QA-verbeteringsprogramma's. Een belangrijke taak is het instellen en onderhouden van een De Heus informatie-uitwisseling systeem voor QA/QC communicatie en efficiëntie binnen het bedrijf te verbeteren. Naast de coördinatie en (co)-uitvoeren van interne audits, u zal worden betrokken bij het opzetten van een wereldwijde leverancier-auditsysteem. U zal de goede werking van het laboratorium De Heus corporate in Veghel en uitstekende steun aan alle labs binnen De Heus diervoeding, met inbegrip van maken ondersteuningsplannen om uniformiteit in de kwaliteit van de analyse en de opleiding van lokale werknemers, monitoring laboratorium kosten, behoud en verbetering van het netwerk De Heus NIRS en ervoor te zorgen dat LIMS goed functioneert. Wat verwachten wij van u als Corporate Quality Manager? Wat houdt uw baan als Corporate Quality Manager? Als Corporate Quality Manager, zal u ontwikkelen, implementeren en veilig een voldoende corporate quality assurance beleid, met inbegrip van corporate normen en methoden (CSM) en kwaliteitscontrole beleid, om aan te tonen dat het procedé van vervaardiging van de voedermiddelen voor diervoeders en levensmiddelen veiligheid overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met de vereisten voor de client goed onder controle. Dit zal leiden tot ontwikkeling van het beleid en controles, alsmede de ontwikkeling en uitvoering van adequate steunplannen voor alle bedrijfsonderdelen van het bedrijf, wie u helpen moet bij de uitvoering van de richtsnoeren voor het collectief beheer voor quality assurance en quality control. Als Corporate Quality Manager, zal u verslag uit aan de Corporate directeur voeding en hiërarchisch leiden de corporate QA/QC-team, met inbegrip van het corporate laboratorium gevestigd in Nederland. U zult de QA-managers van alle business units (landen), zowel bestaande als nieuwe degenen binnen De Heus diervoeding, waarbij internationale reizen voor ongeveer 25% van je tijd functioneel leiden. U zult hiërarchisch verantwoordelijk voor de Nederlandse QA-organisatie (De Heus veevoederbedrijf B.V.). U bent een expert met ten minste 5 jaar van ervaring binnen de waarborging van de kwaliteit en/of kwaliteitsmanagement. Je hebt een bewezen track record van het met succes beheren van QA/QC-teams, waaronder corporate normen en methoden en een goed begrip van de wetgeving die van toepassing in de sector levensmiddelen/diervoeders is. U geniet van internationale reizen en een interesse in en respect voor verschillende culturen en achtergronden. Uw sterke communicatievaardigheden betekenen dat u teamleden op verschillende niveaus binnen de organisatie en binnen veel verschillende landen kan inspireren. Ook vragen wij u om te beschikken over het volgende: Ten minste een Bachelor's degree en bij voorkeur een Master's degree van een academische Universiteit (Nederlandse 'WO' niveau) in het gebied van de kwaliteitsborging, quality management of een gerelateerd onderwerp; Ervaring in een beheerrol, bij voorkeur met een internationale component; Uitstekende opdracht van het Engels, zowel geschreven als gesproken. Extra taalvaardigheden zijn een voordeel; Werkervaring op het gebied van diervoeders of voeding zou voordelig. Wat hebben wij u bieden als Corporate Quality Manager? U werkt in een internationale omgeving op verschillende projecten ter verbetering van de efficiëntie en de goede werking van QA/QC binnen ons bedrijf. U zal een essentiële bijdrage leveren aan de reputatie van het bedrijf en de algehele succes. Toepassing Zou u ook willen werken in een internationale omgeving en hou je van het geluid van deze baan? Als dat zo is door het versturen van uw CV en begeleidende brief waarin uw motivatie door the apllicationbutton hierboven wordt uitgelegd.
De Heus Voeders B.V.

is looking for:


Corporate Manager Quality

 

Duty station
Ede

As a Corporate Manager Quality, you will draw on your considerable understanding of corporate quality assurance policy and management experience to ensure that De Heus produces animal feeds which are safe for humans, animals and the environment and which meets all relevant customer and legislative requirements. Your strong communication skills in an international environment will enable you to successfully lead QA/QC teams and managers, both hierarchically and functionally.

What will your job as Corporate Manager Quality involve?

As Corporate Manager Quality, you will develop, implement and secure an adequate corporate quality assurance policy, including corporate standards and methods (CSM) and quality control policy, to demonstrate that the process of feed production is well controlled for feed and food safety in accordance with applicable legislation and in line with client requirements. This will entail policy development and audits, as well as the development and execution of adequate support plans for all of the company’s business units, whom you will be required to assist in implementing the corporate management guidelines for quality assurance and quality control.

As Corporate Manager Quality, you will report to the Corporate Director Nutrition and hierarchically lead the corporate QA/QC team including the corporate laboratory based in the Netherlands. You will functionally lead the QA managers of all business units (countries), both existing and new ones, within De Heus Animal Nutrition, which will involve international travel for approximately 25% of your time. You will be hierarchically responsible for the Dutch QA organisation (De Heus Voeders B.V.).

Your day-to-day responsibilities will include keeping the corporate QA policy (CQAP) up to date, including corporate standards and methods (CSM) and creating content for the corporate QA manual (CQAM). You will be in charge of creating corporate management guidelines for QA in consultation with corporate director nutrition. At local level within the business units, you will support the general managers, QA/QC managers and international nutritionists in implementing CQAP, CSM and CQAM. You will review the annual QA management reports prepared by them, give proper and justified feedback for further improvements, and provide support to the local offices in executing QA improvement plans. A key task is to set up and maintain a De Heus information-sharing system for QA/QC to improve communication and efficiency within the company. In addition to coordinating and (co)-executing internal audits, you will be involved in setting up a global supplier audit system. You will ensure the smooth operation of the De Heus corporate laboratory in Veghel and provide excellent support to all labs within De Heus Animal Nutrition, including creating support plans to ensure uniformity in the quality of analysis and the training of local workers, monitoring laboratory costs, maintaining and improving the De Heus NIRS network, and ensuring that LIMS functions well.

What do we expect from you as Corporate Manager Quality?

You are an expert with at least 5 years of experience within quality assurance and/or quality management. You have a proven track record of successfully managing QA/QC teams, including corporate standards and methods and an understanding of the legislation that applies within the food/feed sector. You enjoy international travel and have an interest in and respect for different cultures and backgrounds. Your strong communication skills mean that you can inspire team members at a variety of levels within the organisation and within many different countries. We also require you to have the following:

  • A minimum of a Bachelor’s degree and preferably a Master’s degree from an academic university (Dutch ‘WO’ level) in quality assurance, quality management or a related subject;
  • Experience in a management role, preferably with an international component;
  • Excellent command of English, both written and spoken. Additional language skills are an advantage;
  • Work experience in the field of animal feed or nutrition would be advantageous.

What are we offering you as Corporate Manager Quality?

You will be working in an international environment on various projects to improve the efficiency and smooth-running of QA/QC within our company. You will make an essential contribution to the company’s reputation and overall success.

Application

Would you also like to work in an international environment and do you like the sound of this job? If so by sending your CV and covering letter explaining your motivation by the apllicationbutton above.

Any commercial activities concerning this advertisement will not be appreciated.

 

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van De Heus Voeders BV
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Corporate Manager Quality
De Heus Voeders BV


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder