Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Directeur

Het Pleysier College – onderwijs voor speciale leerlingen – zoekt voor het Pleysier College Transvaal, gelegen in een Haagse krachtwijk, een fulltime

directeur

die in staat is, vanuit onze visie op onderwijs, de kwaliteit van onze school te borgen en te versterken.

Onze leerlingen verdienen immers goed onderwijs!

Kernwoorden voor onze nieuwe directeur zijn:

  • Onderwijskundig leider: sturen met en op inhoud
  • Persoonlijk leider: sturen met en op gedrag
  • Ambitieus, besluitvaardig, daadkrachtig en oplossingsgericht
  • Communicatief netwerker: positioneren van de school in de maatschappelijke context
  • Integere teamspeler: gericht op ontwikkeling van de school in samenwerking met de collega-directeuren en adviserend aan het College van Bestuur

De vacature ontstaat doordat de huidige directeur per 1 augustus 2013 gedeeltelijk en per 1 januari 2014 volledig, andere taken binnen het Pleysier College op zich neemt. Hierdoor is de mogelijkheid van een inwerk- en overdrachtsperiode gecreëerd.

Algemene informatie
Het Pleysier College Transvaal is een werkeenheid van de bestuurlijke eenheid het Pleysier College. De school is in 2006 gestart in een nieuw schoolgebouw in de Krachtwijk Transvaal. De leerlingen zijn afkomstig uit Den Haag en omstreken. De school heeft 40 medewerkers en biedt onderwijs en begeleiding aan ongeveer 150 leerlingen. Leerniveaus, ambities en mogelijkheden van de leerlingen variëren en daarmee ook hun ontwikkelingsperspectief en het daar aan gekoppelde onderwijsprogramma.

De doelgroep bestaat uit leerlingen van 12 tot 19 jaar met een moeilijk lerend of VMBO- niveau die aangewezen zijn op een orthopedagogische en orthodidactische aanpak. De leerlingen werken via een praktisch en theoretisch programma aan verbetering van gedrag, zelfredzaamheid, kennis en vaardigheden.

De school biedt de uitstroomprofielen vervolgonderwijs en arbeid. De leerlingen kunnen zich kwalificeren door middel van IVIO-diploma’s of het AKA-diploma. De mogelijkheden van symbiose-trajecten met het reguliere VMBO moeten onderzocht worden.

De school is op dusdanige wijze gebouwd en ingericht dat voor de leerlingen kleinschaligheid en veiligheid gerealiseerd wordt door het scheiden van de verschillende leerlinggroepen. Er wordt gebruik gemaakt van twee ingangen, twee kantines en twee schoolpleinen en we hanteren van verschillende begin- en eindtijden.

Leerlingen, die het Transvaal College verlaten, stromen uit naar:
1. het MBO met als doel een startkwalificatie te behalen.
2. werk; regulier werk, werk met ondersteuning of werk binnen een sociale werkvoorziening.

Leerlingprofielen
Bij al onze leerlingen is sprake van ernstige, veelal externaliserende gedrags-problematiek. Op het moment van plaatsing hebben veel leerlingen een onderbroken schoolgeschiedenis door spijbelen en/of verwijderingen, uithuisplaatsing, detentie of een gesloten behandeltraject achter de rug. Een groeiend aantal leerlingen woont in een orthopedagogische setting (Jeugdformaat, Ipse de Bruggen, etc.).

Voor wat betreft de gedragsproblematiek is bij 95% van de leerlingen sprake van externaliserende problematiek: ADHD, Oppositioneel Opstandige gedragsstoornis (ODD), antisociale gedragsstoornis (CD), hechtingsstoornissen, Gilles de la Tourette, de pervasieve ontwikkelingsstoornissen PDD-NOS en MCDD en soms problematisch drugsgebruik. Vaak is er sprake van co-morbiditeit: een samengaan van meerdere stoornissen bij een leerling, bijvoorbeeld ADHD gecombineerd met ODD.

Bij ongeveer de helft van de leerlingen is, naast de hierboven omschreven kenmerken, sprake van een meer of mindere mate binding met de straatcultuur. Deze "street-wise" kinderen hebben veel moeite met regels, met gezag en het werken aan hun eigen toekomstperspectief. Vaak maskeert dit teleurstelling en het gevoel afgewezen te zijn.

In relatie tot het schoolse functioneren is zo goed als altijd sprake van een leerachterstand ten opzichte van de normgroep, maar ook ten opzichte van hun eigen ontwikkelmogelijkheden, door:

  • ernstige vaardigheidstekorten in leer- en werkgedrag zoals werkhouding, taakgerichtheid, aandacht en motivatie
  • beperkingen in de interactie met medeleerlingen
  • beperkingen in de interactie met leerkrachten/medewerkers van de school

Profiel van de directeur
De directeur draagt integrale verantwoordelijkheid voor de school. Naast de verantwoordelijkheid voor het bedrijfsmatige management, verwachten wij van de directeur onderwijskundig- en persoonlijk leiderschap.

Wij vragen een stevig onderwijskundig leiderschap. Omdat onze leerlingen de neiging hebben hun ontwikkeling te verwaarlozen – is het des te belangrijker dat onze school de voorwaarden schept om leerlingen aan het leren te krijgen. Het onderwijs moet de leerlingen binden en boeien en perspectief bieden. Vanuit visiegerichtheid op onderwijs, personeel en organisatie, ontwikkelt de directeur inhoudelijk strategisch beleid en anticipeert pro-actief op de ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs.

Daarnaast is persoonlijk leiderschap – beïnvloeding van het professionele gedrag van de docenten - voorwaardelijk voor de ontwikkeling en de kwaliteit van de school. De kwaliteit wordt immers bepaald door de docenten in de klas. Dus moet de kwaliteit van het personeel, hun vakmanschap, hun plezier en enthousiasme zo hoog mogelijk gehouden worden. Naast een kwalitatief goed onderwijsaanbod is orde en structuur in de school een belangrijke basis, die zichtbaar en voelbaar is in een eenduidige pedagogische aanpak door de teams binnen de verschillende leerstromen. De omgang met onze doelgroep vraagt om een stevige persoonlijkheid.

Het Transvaal College wil zich profileren als een professioneel werkende organisatie, waarbij we ons binnen een professionele cultuur houden aan ‘afspraak is afspraak’ en waarbinnen sprake is van een heldere en open communicatie.

Tot slot: de school maakt onderdeel uit van het Pleysier College. Dat vraagt om kennis en vaardigheden om op beleidsmatig niveau te kunnen opereren voor zowel de eigen school als College-breed. De directeur moet in staat zijn om een actieve bijdrage te leveren aan het directeurenoverleg met het College van Bestuur door locatie-overstijgend mee te kunnen denken en te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs.

Salariëring
De functie van directeur: salarisschaal DD

Sollicitaties
U kunt direct online solliciteren voor 7 maart 2013 via de sollicitatiebutton.

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van Pleysier College
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Directeur
Pleysier College


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder