Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Directeur

De Wilhelminaschool en de Margrietschool, twee fuserende scholen in de boomgaard van Stichting Cambium gaan voor hoogwaardig onderwijs met smaak en zijn daarom op zoek naar ..

een gepassioneerde directeur met vakmanschap

(m/v en 0,6/0,8 fte)

 

Context van de scholen

 • De Wilhelminaschool heeft in april 2011 een aanwijzing ontvangen van de minister van OCW:
  de school is zeer zwak. De opdracht aan de school is om uiterlijk in april 2013 weer te voldoen aan het basisarrangement van de inspectie.
  De opbrengsten van de Margrietschool laten ook een neerwaartse trend zien.
 • De Wilhelminaschool en de Margrietschool zitten inmiddels in een fusietraject met elkaar.
 • De beide scholen betrekken binnen 1 jaar een nieuw schoolgebouw waarin ze met een andere school en kinderopvang gaan samenwerken volgens het brede school concept. Dit vergt veel tijd: visie ontwikkeling met uitwerkingen voor de nieuwbouw, de inrichting en het programma.
 • De Margrietschool is in augustus 2010 afgebrand en betrekt sindsdien noodunits op het plein van de Wilhelminaschool.
 • De afgelopen maanden is de school geleid door een interim-directeur.
 • Binnen de scholen is 1 managementteam geïnstalleerd. Dit team bestaat uit twee bouwcoördinatoren en een IB-er. Alle drie leden hebben ambulante tijd voor hun werk.
 • De scholen tellen samen 360 kinderen.

Stichting Cambium

Deze stichting is het bevoegd gezag en verantwoordelijk voor negen protestants-christelijke basisscholen op de Noordoost Veluwe. Onze scholen bevinden zich in Wezep, Hattem, Heerde en Veessen. Bij de stichting zijn 160 medewerkers verantwoordelijk voor het onderwijs aan 1800 kinderen.
Onlangs is het nieuw strategisch beleid vastgesteld. In dit beleid doen we de belofte: hoogwaardig onderwijs met smaak!

 Profiel voor de nieuwe directeur

 Persoon

 • Identiteit
  • Levend geloof: kerkelijk meelevend.
 • Persoonlijkheid
  • Echtheid x Nabijheid: eerlijkheid, transparant, open en dichtbij de mensen: collega, kind en ouder.
  • Gepassioneerd en ambitieus voor hoogwaardig basisonderwijs met smaak. Passie en ambitie voor het beste leren.
  • Humor en relativeringsvermogen.
  • Kan enthousiasmeren, inspireren, stimuleren, motiveren en aanspreken.
 • Zelfsturing
  • Moreel  verantwoord kunnen handelen.
  • Creëren van een sfeer waarin medewerkers met elkaar in gesprek gaan over eigen professionaliteit en competenties om zo de lerende organisatie te versterken.
  • Voordurend werken aan de eigen ontwikkeling, maar uzelf ook kwetsbaar durven opstellen.
  • Effect van eigen handelen evalueren en deze ook kenbaar maken.
 • Intrapersoonlijk
  • Verantwoordelijkheden delen met de teamleden en op hoofdlijnen leiding geven.
  • Een klankbord/sparringpartner zijn voor teamleden.
  • Het zien van verbanden, trends en patronen.
  • Kan problemen vanuit meerdere invalshoeken analyseren en verschillende oplossingsrichtingen verkennen.
  • Denken en doen zijn met elkaar in balans.
 • Interpersoonlijk
  • De teamleden verantwoordelijkheid en vertrouwen geven en delen van leiderschap, waarbij fouten maken gezien wordt als een leerproces. Een leidinggevende die ruimte kan geven en rekenschap kan nemen.
  • Een positieve open sfeer opbouwen en bevorderen door leerkrachten in hun kracht te zetten en duidelijkheid geven in het geval van verschillende meningen.
  • Kan goed samenwerken met diverse geledingen en mensen.
 • Aansturen van professionals
  • Kan sturend de organisatie en haar werknemers leidinggeven.
  • Kan leiding geven aan MT alsook leiding delen met MT.
  • Kan delegeren in operationele zin.
  • Kan planmatig werken.
  • Een klimaat scheppen waarin de  teamleden zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen en weten.
  • Durft de teamleden aan te spreken op hun functioneren en hun verantwoordelijkheden.
  • Kan teamgeest, samenwerkingsbereidheid en de intrinsieke motivatie bevorderen.
  • Kennis van groepsprocessen en in staat deze kennis toe te passen.
 • Gericht op primair proces
  • Het pedagogisch (school)klimaat bewaken, door het zijn van een onderwijskundig leider.
  • Opbrengstgericht leiderschap: sturen op meetbare kwaliteit (opbrengsten van kinderen) als ook op merkbare kwaliteit (welbevinden van kinderen en personeelsleden).
  • Onderwijskundig leiderschap: pedagogisch leider en didactisch leider.
  • Een uitdagende en stimulerende leeromgeving organiseren d.m.v. het creëren van een lerende omgeving.
  • Rekening houden met de belangen, positie en verantwoordelijkheid van ouders door goede communicatie en het zorgdragen voor draagvlak.
  • Bij gebrek aan kennis van onderwijsrelevante zaken, het vermogen hebben om door het inzetten van de juiste competenties dit snel eigen te maken.
 • Organisatietalent
  • Stimuleert de ontwikkeling van personeel en organisatie.
  • Kan een visie op onderwijs, leren, opvoeding en het brede school concept ontwikkelen, implementeren en borgen.
  • Kan op basis van visie organisatieveranderingen vormgeven.
  • Kan financieel beleid transparant koppelen aan visie en doelen en verantwoordt deze
  • Kan een efficiënte inzet van tijd, mensen en middelen realiseren.
  • Kan een (meerjaren)planning opstellen en bewaken.
  • Instaat om op Cambiumniveau mee te denken en mee te doen als het gaat om beleid te maken en uit te voeren.
 • Ondernemerschap
  • Communicatie stimuleren met ouders waarbij ouders actief worden opgezocht, waarbij de directeur de eigenaar is van het communicatieproces.
  • Sterke communicatieve eigenschappen: goed kunnen luisteren en ook helder en transparant kunnen communiceren.
  • Ambitieus, ondernemend en betrokken zijn bij het werk en de kracht van de school laten zien.
  • De afvaardiging van de school kunnen zijn. Er zijn en staan! En daarmee profileren.
  • Kan opereren in het krachtenveld van verschillende opvattingen en belangen en de samenwerkingsmogelijkheden tussen school, gezin en gemeenschap (mede) vormgeven.

Wat hebben wij te bieden

 • Uitdagende opdracht : in voorjaar 2013 biedt 1 school hoogwaardig onderwijs met smaak aan in een nieuw brede schoolgebouw.
 • Een team met veerkracht.
 • Een jong en leergierig MT met groeipotentie. Dit team bestaat uit twee bouwcoördinatoren en een IB-er. Alle drie leden hebben ambulante tijd voor hun werk.
 • Een stichting met een sterke en gezonde organisatie, maar bovenal met ambitie en visie op passie en professionaliteit!
 • Een enthousiast team van directeuren die met en van elkaar willen leren.
 • Een functioneel en dienstbaar centraal bureau.
 • Een benoeming in schaal DB en voor een wtf van 0,6 – 0,8.

U kunt direct online solliciteren via de sollicitatiebutton.

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van Stichting Cambium
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Directeur
Stichting Cambium


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder