Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Directeur

De Hertog van Brabantschool voor speciaal basisonderwijs verzorgt binnen het huidige samenwerkingsverband WSNS Vught e.o. onderwijs aan leerlingen die voor kortere of langere tijd een onderwijsaanbod nodig hebben. Zij doet dat in samenwerking met de 23 aangesloten basisscholen. De school heeft een goede reputatie en neemt deel aan tal van netwerken in het kader van ondersteuning van leerlingen.
De school is gehuisvest in een recent volledig gerenoveerd schoolgebouw met meer dan gemiddelde ruimten voor onderwijs en ondersteuning.
Het bestuur van het samenwerkingsverband WSNS Vught e.o. is tevens het bevoegd gezag van de school. Na de invoering van Passend Onderwijs zullen schoolbestuur en school aangesloten zijn bij de nieuwe regionale Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meierij PO 30.05.    

De school telde op 1 oktober 2012 117 leerlingen. De verwachting is dat de basisscholen in het werkgebied steeds beter in staat zullen zijn zelf een passend onderwijs aanbod te verzorgen voor kinderen die ondersteuning nodig hebben. Dit brengt enerzijds met zich mee dat de populatie van de school anders wordt. Anderzijds is er de uitdaging om samen met de scholen voor speciaal onderwijs en met de aangesloten reguliere basisscholen zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs te realiseren voor alle kinderen.

Per 1 augustus 2013 ontstaat er een vacature voor de functie van:

Directeur


We zoeken een gemotiveerde directeur met een werktijdfactor van 0,6 tot maximaal 0,8 fte.

Algemeen/ visie:

 • Onderschrijft de visie van Passend Onderwijs in de regio : Thuisnabij passende ondersteuning en onderwijs aan alle kinderen van 2-14 jaar, zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen.
 • Kan het team inspireren en draagvlak creëren voor  onderwijskundige ontwikkelingen, de invoering van Passend Onderwijs en voor nieuwe pedagogische inzichten.
 • Is zich bewust van de sterk veranderde rol voor het SBO in het nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs
 • Kan doelen en prioriteiten stellen en is resultaat gericht
 • Durft beslissingen te nemen en kan deze goed onderbouwen

Onderwijskundig:

 • Kan het planmatig handelen op schoolniveau aansturen en stimuleren
 • Kan de mate waarin het onderwijs tegemoet komt aan de verschillen tussen de kinderen plannen en de voortgang bewaken
 • Weet nieuwe inzichten te vertalen naar pedagogisch–didactisch handelen in de organisatie
 • Heeft de vaardigheid om bedreigingen om te buigen naar kansen

Aansturen van professionals:

 • Beschikt over communicatieve vaardigheden en schept een werkklimaat waarin men zich gewaardeerd en gestimuleerd voelt
 • Kan inbreng van buitenschoolse disciplines organiseren in het belang van de totale ontwikkeling van de leerling
 • Staat open voor dialoog en andere meningen, kan omgaan met kritiek en weerstand
 • Heeft empathisch vermogen

Organisatiebeleid en beheer:

 • Hanteert de cyclus van planning en control
 • Kan kennis en kunde van medewerkers benoemen en benutten
 • Kan de ontwikkeling van personeel en organisatie stimuleren
 • Is bekend met de SBO-procedures betreffende toelating, financiën en formatie
 • Is in staat om planmatig en verantwoord de financiële middelen in te zetten

Persoonlijk:

 • Heeft  orthopedagogische en didactische ervaring binnen het speciaal (basis-)onderwijs
 • Heeft aantoonbare leidinggevende ervaring en heeft de schoolleidersopleiding gevolgd
 • Kan reflecteren op eigen handelen en overziet gevolgen van handelen op de langere termijn
 • Wil boegbeeld van de school zijn en toont betrokkenheid naar team en ouders
 • Gaat uit van educatief partnerschap met ouders en erkent acceptatieproblemen

Planning en andere praktische zaken:

 • Reacties dienen uiterlijk op 23 april binnen te zijn.
 • Selectie van kandidaten, die voor een gesprek worden uitgenodigd, vindt plaats op 25 april.
 • De eerste gesprekken zijn gepland na de meivakantie op 13 en 14 mei na 18.00 uur.
 • Kandidaten die doorgaan naar de tweede ronde worden uitgenodigd voor een tweede gesprek op 23 mei.
 • Een assessment kan deel uit maken van de procedure.
 • Na overleg met de kandidaat kunnen referenties worden opgevraagd.

De CAO primair onderwijs is integraal van toepassing, op deze functie is schaal DB van toepassing.

Solliciteer direct via de sollicitatiebutton.

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van SBO Hertog van Brabantschool
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Directeur
SBO Hertog van Brabantschool


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder