Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Feeding specialist Lely Vector automatic feeding system (m/f)

Het bedrijf is Lely een internationaal opererende producent en leverancier van high-tech, innovatieve producten voor de agrarische sector. Het is onze visie om de koploper in de stand van de techniek de landbouw oplossingen in de zuivel-en veemarkt te zijn, streven naar verbetering van de financiële en sociale welzijn van onze klanten. Wij zijn voortdurend groeien en zorgen voor onze groei door de ontwikkeling van innovatieve top-kwaliteit producten en diensten. Voor Lely Industries NV zijn wij op zoek naar een Het voeden specialist Lely Vector automatische voersysteem (m / v) (40 uur, Heerenveen) De afdeling: De Lely Industries Farm Management Support afdeling bestaat uit 10 personen en is onderdeel van de Dairy Ondersteuning groep van Lely Industries voor geautomatiseerde systemen. Het is onze taak is om het verband tussen de lokale organisaties in 35 verschillende landen en de afdeling Engineering. Door het definiëren van best practices op de user interface en het bedrijfsbeheer, met respect voor de koeien, mens en milieu zorgen wij ervoor ons bedrijf missie. De functie: Het belangrijkste doel van de voeding specialist is het ondersteunen en opleiden van de wereldwijd netwerk van Lely-en externe consultants. Met het oog op "zorgen voor de verbetering van de financiële en sociale welzijn van Lely klanten" door het verstrekken van kudde en automatische bedrijfsvoering richtlijnen. Je rapporteert aan de Manager van Farm Management Support. Belangrijkste activiteiten: Ondersteunen van de adviseurs van het voeden van bedrijven met gereedschap en materiaal aan de landbouwers met behulp van onze Vector automatische voersysteem te sturen; Train de consultants op de gebruikersinterface van de automatische systemen, ook op locatie, naast de reguliere werkplek; Zet best practices in een handboek voor studiemateriaal, door middel van foto's, filmpjes en het schrijven van de steun te verbeteren aan de adviseurs; Problemen oplossen in geval van nood. Uw achtergrond: Bachelor, met ten minste 5 jaar ervaring in het voer advies; Grondige kennis en praktische ervaring van runderen voeding en veemanagement; Goede luisteraar, trainer, flexibel en communicator met sterke interpersoonlijke vaardigheden; Zelf-gemotiveerde zelfstandig en gedisciplineerd individu met analytische vaardigheden; Team werknemer is die in staat om de teamgeest over lange afstanden te handhaven; Bereid om boerderijen vaak en daardoor in staat om flexibel te werken, 25 tot 50% reizen (nationaal en internationaal) te reizen; Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, zijn van essentieel belang binnen het beroep: Engels en Frans. Nederlands en Duits zijn een pre; Veel belangstelling voor software en technologie; In staat om te genereren en uit te voeren presentaties voor grotere groepen van belanghebbenden. Wij bieden u een nieuwe baan met veel ruimte voor persoonlijke interpretatie en ingang met een proactieve aanpak. We kijken uit naar een enthousiaste, open minded professional die in staat is om te werken binnen een multi-culturele omgeving te verwelkomen. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

The company Lely is an internationally active manufacturer and supplier of high-tech, innovative products for the agricultural business. It is our vision to be the frontrunner in state of the art farming solutions in the dairy and cattle market, striving for improvement of the financial and social wellbeing of our customers. We are continuously growing and ensuring our growth through the development of innovative top-quality products and services.

For Lely Industries N.V. we are looking for a

Feeding specialist Lely Vector automatic feeding system (m/f)

(40 hours, Heerenveen)

The department:
The Lely Industries Farm Management Support department exists of 10 people and is part of the Dairy Support group of Lely Industries for automated systems. Our job is to be the link between the local support organizations in 35 different countries and the Engineering department. By defining best practices on the user interface and farm management, with respect for cows, human and environment we ensure our company mission.

The function:
The main aim of the feeding specialist is to support and train the world wide network of Lely- and external consultants. In order to “assure the improvement of the financial and social wellbeing of Lely customers” by providing herd and automatic farm management guidelines. You will report to the Manager of Farm Management Support.

Major activities:

 • Support the advisors of feeding companies with tools and material to guide farmers using our Vector automatic feeding systems;
 • Train the consultants on the user Interface of the automatic systems, also on location, besides the regular work location;
 • Turn best practices into a manual for study material, through pictures, movies and writing to improve the support to the advisors;
 • Troubleshooting in case of emergency.

Your background:

 • Bachelor degree, with at least 5 years experience in the feed advisory;
 • In depth knowledge and practical experience of bovine nutrition and herd management;
 • Good listener, trainer, flexible and communicator with strong interpersonal skills;
 • Self-motivated independent and disciplined individual with analytical skills;
 • Team worker who is able to maintain the team spirit over long distances;
 • Willing to travel farms frequently and therefore able to operate flexibly, 25 to 50 % traveling (national and international);
 • Good communication skills, both verbal and writing, are essential within the job: English and French. Dutch and German are a pre;
 • Great interest in software and technology;
 • Able to generate and perform presentations for larger groups of stake holders.

We offer a new job with a lot of space for personal interpretation and input with a proactive approach. We are looking forward to welcome an enthusiastic, open minded  professional who is able to work within a multi-cultural environment.

Acquisition is not appreciated.

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van Lely Industries NV
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Feeding specialist Lely Vector automatic feeding system (m/f)
Lely Industries NV


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder