Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Finance & Operations Manager

Binnen de Rockpanel groep we op zoek naar een Financiën & Operations Manager Locatie: Roermond Uw profiel: Een relevante Bsc. Of Msc. diploma; Zeven tot tien jaar verwante leiderschap ervaring in een internationale financiële en operationele bedrijfsomgeving als Business Analist of andere relevante Finance en Operations positie; Resultaat en ondernemende gedreven en het vermogen om te denken strategisch; Superieure analytische, evaluatieve en onderhandelingen vaardigheden met het vermogen om te kunnen interpreteren en gebruiken van gegevens ter ondersteuning van feit gebaseerd besluitvorming; Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden, sterke interpersoonlijke vaardigheden, effectieve presentatievaardigheden en met de mogelijkheid om mensen; Bewezen leidinggevende vaardigheden gericht op het bereiken van resultaten en ontwikkeling van medewerkers, met name in perioden van snelle groei; Self-starter met de mogelijkheid om het jongleren van meerdere projecten en termijnen tegelijkertijd; Sterke computervaardigheden, waaronder aantoonbare ervaring met Microsoft Word, Excel en boekhoudsoftware de voorkeur. Vloeiend Engels essentiële met ten minste één andere Europese taal. Over het algemeen bezitten de enthousiasme en ambitie bij te dragen aan de winstgevende groei van een dynamische organisatie. De financiën & Operations Manager zal verslag uitbrengen aan de directeur van de Rockpanel-groep. De F & O Manager is verantwoordelijk voor alle financiële & operationele processen namens de verkooporganisatie Rockpanel groep. De F & O Manager zal ontwikkelen de rug - en front-office-activiteiten in het licht van de strategie voor groei en de daaruit voortvloeiende resultaten en zal rijden de totstandbrenging van een cultuur van operationele uitmuntendheid en initiëren en kostenbesparingen gedreven projecten die tot de groeistrategie (geografische uitbreiding) van Rockpanel bijdragen zonder in te boeten op de concurrentiepositie. De F & O Manager zal de klantendienst, & kwaliteit van de Planning beheren (6 fte) en is een lid van het Management Team Uw werkzaamheden: Beheren en ontwikkelen van de business controller en de klantenservice team in het kantoor van Roermond; Beheren en ontwikkelen van de afdeling Planning en kwaliteit; Houdt toezicht op alle boekhouding voor de organisatie, met inbegrip van en voorbereiding van begrotingen en investeringen. Leidt over de voorbereiding van de jaarlijkse begroting en het voorspellen van processen; Bijdragen tot de ontwikkeling en realisatie van de Rockpanel groep strategieën en bedrijfsresultaten in bestaande en nieuwe markten; Onderhandelen en zetten in actie, een productie en logistieke plan te ontmoeten en beter te presteren dan begroting KPI's; Identificeren en realiseren kostenbesparend activiteiten binnen Rockpanel groep of in samenwerking met de producerende operationele organisatie; Neemt actief deel aan de organisatie van Rockwool International Group Finance; Strategische veranderingen en efficiëntie inzake werken routines, assortiment, kwaliteitsprocedures en controle; Beheren en/of Rockpanel of Rockwool International projecten deelnemen. Ons aanbod Rockpanel biedt een dynamische werkomgeving in een snel groeiende verkooporganisatie. We investeren in kansen voor groei als een bedrijf en voor u als onze meest waardevolle bezit. Wij bieden een evenwichtige beloningspakket aanpassen aan uw niveau van ervaring. Informatie Rockpanel is onderdeel van Rockwool International en produceert duurzame deelvenster materiaal op basis van basalt. Rockpanel producten combineren alle voordelen van steen en hout, en past naadloos binnen duurzame ontwikkelingen. Rockpanel plaatmateriaal wordt gebruikt in veel verschillende landen voor afwerking gevels en voor details en functies rond het dak. Ze worden meestal toegepast in geventileerde constructies, waar de producten tot een gezond binnenklimaat voor een woon- of niet-residentiële gebouwen bijdragen (nieuwe of renovatie). financieel zakelijk management leidinggevend, limburg roermond

Within the Rockpanel Group we a looking for a

Finance & Operations Manager

Location: Roermond

 

The Finance & Operations Manager will report to the Managing Director of the Rockpanel Group. The F&O Manager is responsible for all financial & operational processes on behalf of the sales organisation Rockpanel Group. The F&O Manager will develop the back- and front-office activities in the light of the growth strategy and consequential results and will drive the creation of a culture of operational excellence and initiate and cost-savings driven projects that contribute to the growth strategy (geographical expansion) of Rockpanel without sacrificing the competitive position. The F&O Manager will manage the customer service department, Planning & Quality (6 fte) and is a member of the Management Team.

Your responsibilities:

 • Manage and develop the business controller and the customer service team in the Roermond office;
 • Manage and develop Planning and Quality department;
 • Oversees all accounting for the organization, including and preparation of budgets and investments. Leads on preparation of annual budget and forecasting processes;
 • Contribute to the development and realisation of the Rockpanel Group strategies and business results in existing and new markets;
 • Negotiate and put into action a production and logistical plan to meet and outperform budget KPI’s;
 • Identify and realise cost saving activities within Rockpanel Group or in cooperation with the producing operational organisation;
 • Actively participates in the Rockwool International Group Finance organisation;
 • Implement change and efficiencies concerning working routines, assortment, quality procedures and control;
 • Manage and/or participate in Rockpanel or Rockwool International projects.

Your profile:

 • A relevant Bsc. Or Msc. degree;
 • Seven to ten years related leadership experience in a international corporate financial and operational environment as a Business Analyst or other relevant Finance and Operations position;
 • Result and entrepreneurial driven and the ability to think strategically;
 • Superior analytical, evaluative and negotiating skills with the ability to effectively interpret and use data to support fact based decision making;
 • Excellent written and verbal communication skills, strong interpersonal skills, effective presentation skills and having the ability to empower people;
 • Demonstrated management skills focused on achieving results and developing staff, especially during periods of rapid growth;
 • Self-starter with the ability to juggle multiple projects and deadlines simultaneously;
 • Strong computer skills, including demonstrated experience with Microsoft Word, Excel, and accounting software preferred.
 • Fluent English essential with at least one other European language. Overall, possessing the enthusiasm and ambition to contribute to the profitable growth of a dynamic organization.

Our offer
Rockpanel offers a dynamic working environment in a fast growing sales organization.
We invest in opportunities for growth as a company and for you as our most valuable asset. We offer a well-balanced remuneration package to fit your level of experience.

About us
Rockpanel is part of Rockwool International and produces sustainable panel material based on basalt. Rockpanel products combine all the benefits of stone and wood, and fit seamlessly within sustainable developments. Rockpanel board material is used in many different countries for finishing facades and for details and features around the roof. Usually they are applied in ventilated constructions, where the products contribute to a healthy indoor climate for any residential or non-residential buildings (new or refurbishment).

Interested?
You can directly apply online through the application button.

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van Rockpanel Group
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Finance & Operations Manager
Rockpanel Group


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder