Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Financieel Manager

Wij zijn op zoek naar een

Financieel Manager

 

Kenmerken van de referentiefunctie Financiën/administratie:

 • Leiden van de (ca. 3) medewerkers in de financiële administratie (als eindverantwoordelijke);
 • Realiseren van een betrouwbare en waarheidsgetrouwe financiële administratie en verslaglegging, conform overheids- en concern-richtlijnen;
 • Optreden als adviseur voor directie en management op vakgebied/lid managementteam.

Personeelszaken:

 • Leiden van de medewerker personeelszaken (directiesecretaresse);
 • Verzorgen van de personeels- en salarisadministratie;
 • Optreden als adviseur voor directie en management op vakgebied/lid managementteam.

Systeembeheer:

 • Leidinggeven aan systemmanager die zorgt draagt voor de dagelijkse IT-zaken. Verantwoordelijk voor de goede gang van zaken van de automatiseringsinfrastructuur van een grote organisatie, omvattend een intern netwerk met server, tientallen PC's en printers en additionele apparatuur (bijvoorbeeld voor externe datacommunicatie), met centrale pro¬grammatuur zoals een front office-systeem, food & beverage-systeem en financiële admini¬stratie;
 • Ondersteuning van gebruikers bij het werken met standaard-kantoorprogrammatuur (tekstverwerking, spreadsheet);
 • Optreden als adviseur voor directie en management op vakgebied/lid managementteam.

Organisatie:
Directe chef : directeur;
Geeft leiding aan : ca.3 medewerkers

Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken Financiën/administratie:

1.Leidinggeven, via een assistent, aan de medewerkers, die belast zijn met het bijhouden van het grootboek en de sub-administraties (debiteuren-, crediteuren- en salarisadministratie), kasdiensten, inkomende/uitgaande betalingen, controle op dagomzetten en op de geld- en goederenstroom, berekenen kengetallen, opstellen van periodieke- en jaarrapportages, verzorgen van het systeembeheer, e.d. Daartoe o.m.: coördineren van de door assistent geleide (dagelijkse) werkzaamheden; . toezien op de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden; bespreken van bijzonderheden en problemen en deze tot oplossing brengen; zorgen voor een goed arbeidsklimaat en voor een juiste bezetting van de afdeling (werving/selectie, beoordelen e.d.).
2.Handhaven van de op de werkzaamheden van toepassing zijnde boekhoudkundige principes, overheids-, bedrijfs- en company-voorschriften. Daartoe vertalen van de company-regels naar de bedrijfssituatie en opstellen van administratieve voorschriften.
3.Analyseren van kosten en opbrengsten en toetsen aan het budget; het adviseren hierover aan de directie
4.Bewaken, namens de aandeelhouders van het vermogen/kapitaal van de onderneming. Toezien op het werken binnen goedgekeurde budgetten en bevoegdheden e.d.; tevens zorgen voor adequate verzekeringen van inboedel, aansprakelijkheid e.d. Rapporteren van afwijkingen aan de aandeelhouders.
5.Realiseren van een tijdige en correcte financiële rapportages zoals perioderapportages, jaarrekeningen, en overige financiële rapportages. Daartoe o.m. beoordelen van door de medewerkers voorbereide stukken, rapportages e.d., opstellen van benodigde specificaties, laten uitzoeken van verschillen, vaststellen van transitoria, reserveringen e.d. en opstellen van eventuele toelichtingen; bespreken van cijfers met directeur en General Manager; rapporteren van cijfers aan aandeelhouders;
6.Begeleiden van en geven van toelichtingen aan de externe accountant.
7.Regelen van de totstandkoming en de bewaking van de jaarlijkse budgetten. Daartoe o.m.: . coördineren van de budgettering door de verschillende afdelingshoofden; beoordelen en consolideren van budgetvoorstellen (samen met directeur en General Manager). voorleggen en toelichten van budgetvoorstellen aan aandeelhouders; analyseren van verschillen tussen budget en werkelijkheid; leveren van management-informatie en van aanbevelingen voor bijsturing.
8.Adviseren over en/of opstellen van investeringsvoorstellen
9.Volgen van de liquiditeitspositie van de onderneming. Daartoe o.m.: volgen en analyseren van geldstromen (in/uit) en bewaken van de cash-flow; regelen van de tijdelijke geldbehoefte;. deelnemen aan besprekingen met betrekking tot de financiële positie van het bedrijf.
10.Verstrekken en (laten) samenstellen van diverse financiële overzichten op verzoek van aandeelhouders. Zorgen voor de opstelling van diverse aangiftes voor instanties (bijvoorbeeld loonbelasting, omzetbelasting e.d.).
11.Signaleren van onvolkomenheden en inefficiënties in de administratieve organisatie/automatisering en in procedures en werkmethoden. Initiëren van verbeteringen (bijvoorbeeld verdere hotelautomatisering) en doen van onderbouwde voorstellen hiertoe.
12.Verder ontwikkelen en professionaliseren van het team, processen en financieel beleid. Actieve bijdrage aan het beleid en de strategie van het hotel
13.Sparringpartner, adviseur en gesprekspartner voor directie, aandeelhouders en medewerkers

Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken Personeelszaken:

1.Leidinggeven aan de werkzaamheden met betrekking tot personeelszaken, personeels- en salaris-administratie e.d. Daartoe o.m.: geven van aanwijzingen/instructies en overdragen van informatie e.d. aan medewerker; toezien op de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden; bespreken van bijzon¬derheden en problemen; deze zo nodig overnemen en tot een oplossing brengen;
2.Indiensttredingstrajecten begeleiden inclusief alle benodigde procedures, formulieren, aanmelding externe organisaties. In samen¬werking met leidinggevenden functie vaststellen, vaststellen functie-indeling en salaris e.d.); daarbij bewaken van het vastgestelde personeelsbudget; volgen/bewaken van de kwaliteit en ambities van eigen medewerkers, onder andere aan de hand van functionerings- of beoordelingsgesprekken; behandelen van uitdiensttredingen en complexere ontslagzaken e.d., eventueel met inschakeling van externe deskundigheid.
3.Zorg dragen voor de uitvoering aan de CAO en bedrijfsregelingen en voor de juiste toepassing ervan door leidinggevenden. Adviseren van leidinggevenden en medewerkers hierover; attenderen van leidinggevenden op eventuele afwijkingen.
4.Begeleiden/ondersteunen van leidinggevenden bij uitvoerende personeelszaken. Adviseren ten aanzien van mogelijke aanpak/oplossing van problemen; zelf behandelen van specifieke personeelsproblemen of deze doorverwijzen naar externe deskundigen.
5.Waarborgen van een juiste en tijdige personeels- en salarisadministratie. Zorgdragen voor de tijdige betalingen van de juiste salarissen en voor de levering van adequate rapportages op personeelsgebied aan een externe verwerker. Geven van toelichtingen hierop.
6.Leveren van bijdragen aan het bedrijfsbeleid, vanuit de eigen vakdiscipline. Inbrengen van voorstellen en mede beslissen over voorstellen van collega’s.

Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken systeembeheer:

Leiding geven aan de systemmanager:
1. Toezicht op onderhoud van de infrastructuur. Signaleren van wenselijke aanpassingen/uitbreidingen.
2. Zo nodig contact met externe leveranciers en het doen van voorstellen vervangingsinvesteringen aan nieuwe software-releases, besturingssoftware en centrale programmatuur.
3. Bespreken van automatiseringstechnische kwesties met systeembeheerder en externe leveranciers.
4. Toezicht op naleving van procedures en richtlijnen m.b.t. automatiseringszaken.

Overige informatie en werkzaamheden:

 •  Overdragen van opvattingen, besluiten e.d. naar medewerkers. Voeren van diverse vormen van intern en extern overleg.
 • Uitwisselen van informatie met in- en externen in een vreemde taal.
 • Er wordt gewerkt met boekhoudsysteem ASA 400 en salarisadministratie van BCS.

Holiday Inn Leiden biedt uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 50% korting op dinerreserveringen en wereldwijd goedkoop overnachten in de meer dan 3600 hotels die aangesloten zijn bij onze keten. En... de eerste overnachting bieden wij je aan!

Heb je interesse in deze functie? 

Solliciteer dan direct via bovenstaande sollicitatiebutton.

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van Holiday Inn Leiden
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Financieel Manager
Holiday Inn Leiden


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder