Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren
Uw laatst bekeken vacatures: Gz Psycholoog, Zaandam

Vacature Gz Psycholoog

Bedrijfsinformatie:

Parnassia Groep bestaat uit meerdere onderdelen die gespecialiseerd zijn in het voorkomen, begeleiden en behandelen van (ernstige) psychische aandoeningen en verslavingsproblemen. Wij behandelen en begeleiden jaarlijks zo’n 160.000 patiënten. We leveren onze zorg onder verschillende merknamen: Indigo, Lucertis, De Jutters, PsyQ, Brijder, Bavo Europoort, Dijk en Duin, Parnassia, i-psy, Palier en Reakt. Ook is er een netwerk van professionals aan Parnassia Groep verbonden. De onderdelen Zorgservice, Service Centrum, Vastgoed en de Parnassia Academie leveren ondersteunende diensten ten behoeve van de directe zorg. Wij werken vanuit drie kennisbronnen: wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis. Gezien het belang dat Parnassia Groep hecht aan ervaringskennis is ervaring als patiënt in de ggz welkom.

Parnassia Groep staat voor een maatschappij waarin iedereen meedoet. Daarom nodigen wij mensen die vallen onder de Participatiewet (afstand tot de arbeidsmarkt) van harte uit om te solliciteren.

i-psy biedt specialistische zorg aan mensen met psychiatrische en/of psychische problemen, problemen die vaak samenhangen met migratie en de veranderingen in cultuur, sociale verbanden en leefomgeving. Hierbij houden wij rekening met de levenssituatie (systeem), culturele achtergrond en geloofsovertuiging van onze patiënten. We behandelen patiënten met uiteenlopende culturele achtergronden.
Wij matchen patiënten, indien gewenst, zoveel als mogelijk met behandelaren met dezelfde culturele achtergrond. De patiënt vindt dus letterlijk zijn eigen cultuur terug bij i-psy, waardoor ook de taal geen barrière meer vormt. Wij creëren hiermee optimale omstandigheden voor een goede vertrouwensrelatie tussen hulpverlener en patiënt. Een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle behandeling!
Door onze patiënten, verwijzers en verzekeraars willen wij gezien worden als het nationale kwaliteitskeurmerk voor gespecialiseerde interculturele psychiatrische behandelingen voor deze doelgroep. Het specialisme betreft met name het aansluiten op het culturele referentiekader van de patiënt door het aanbieden van een cultuur sensitieve behandeling.

i-psy Zaandam en i-psy Alkmaar
Vanuit een multidisciplinair en multicultureel samengesteld team wordt behandeling en begeleiding aan onze patiënten gegeven. Wij bieden volwassenen vanaf 18 jaar ambulante diagnostiek en behandeling voor onder meer stemmingsstoornis, gedragsstoornis, persoonlijkheidsstoornis, autisme spectrum stoornis, angststoornis, inclusief psychotrauma, dementie screening en ADHD. Wij werken vanuit een culturele invalshoek, waarbij aandacht is voor de migratieachtergrond van de patiënt, zijn familie en de daarbij behorende specifieke systeemfactoren. Wij zijn een samenwerkingsverband gestart met Lucertis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Wij bieden ambulante diagnostiek en behandeling voor kinderen, jeugdigen en adolescenten met een allochtone en autochtone achtergrond, in de leeftijd van -9 maanden tot 18 jaar in de vorm van onder meer gezinsbehandelingen. Het gaat hier om het jonge kind van -9 maanden tot 4 jaar (Infant Mental Health), stemmingsstoornis, gedragsstoornis, autisme spectrum stoornis, ADHD, angststoornis, hechtingsproblematiek, adoptie gerelateerde problematiek en ernstige ouder-kind relatieproblematiek. Wij bieden zorg vanuit een systeemgerichte aanpak en waar nodig is aandacht voor interculturele aspecten, zoals bijvoorbeeld het opgroeien in twee culturen.

Gz psycholoog

 • Organisatie:i-psy
 • Dienstverband:24 uur
 • Standplaats:Zaandam
 • Salaris:min. € 3710; max. € 4978 ( FWG 65 )
 • Referentie:IPS1701
 • Contracttype:Onbepaalde tijd
 • Opleiding:WO

i-psy Zaandam is op zoek naar een doelgerichte en zelfstandige gz psycholoog.

Functieomschrijving:

In deze functie houd je je bezig met het verlenen van hulp, aan volwassen patiënten met psychische problemen of psychiatrische stoornissen, in de vorm van diagnostiek en behandeling. Alle werkzaamheden zijn gericht op behoud, herstel en verbetering van de geestelijke gezondheid van de patiënt en zijn systeem. De functie bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 • Verrichten van intakes en vaststellen van een voorlopige diagnose
 • Geven van geprotocolleerde psychologische behandelingen
 • Opstellen en uitvoeren van behandelplannen
 • Bewaken van de voortgang, evalueren en zo nodig bijstellen en afsluiten van het behandelplan
 • Geven van informatie en voorlichting aan patiënten en hun systeem
 • Administreren en registreren van activiteiten en verslaglegging in het EPD
 • De gz psycholoog geeft werkbegeleiding en/of supervisie aan beginnende psychologen en gz psychologen i.o.

Functie-eisen:

 • Je hebt een BIG registratie als gz psycholoog en je hebt tenminste 3 jaar ervaring in het werken met volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek, zowel individueel als in groepen
 • Je werkt zelfstandig en doelgericht met aandacht voor zowel de kwalitatieve als kwantitatieve aspecten van jouw taken
 • Je bent een actieve en professionele teamspeler die hecht aan goede samenwerking en intercollegiale afstemming; je bent een vraagbaak voor jouw collega’s en vervult graag een stimulerende rol
 • Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; jouw verslaglegging is beknopt, to the point geformuleerd, gebaseerd op werkhypothesen, behandeldoelstellingen, evaluaties en conclusies
 • Aan gevoel voor humor, creativiteit binnen het team en respect in de omgang met onze cliënten hechten wij veel belang
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist

Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Om die reden dien je tijdens de sollicitatie naast CV en motivatiebrief tevens vereist(e) diploma(’s) te uploaden.

Arbeidsvoorwaarden:

Parnassia Groep wil de beste zorg geven aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Academie. Parnassia Groep wil als vernieuwende ggz-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-ggz.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Katinka Henderson, manager bedrijfsvoering, via 06 30363556.

Interesse in de functie van Gz Psycholoog bij i-psy in Zaandam?

Reageer nu met je CV en motivatie via de "solliciteer" button.

Acquisitie wordt naar aanleiding van deze vacature niet op prijs gesteld.

Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Gz Psycholoog
i-psy


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder