Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Hoofd Afdeling Natuurkwaliteit

HOOFD AFDELING NATUURKWALITEIT

Functieschaal
7-8

Plaats in de organisatie 
De medewerker ressorteert rechtstreeks onder de directeur

Taken
Algemeen Afdeling Natuurkwaliteit
De medewerker geeft leiding aan medewerkers van de afdeling Natuurkwaliteit.
Het Hoofd Natuurkwaliteit is verantwoordelijk voor de resultaten van de afdeling. Daarnaast is hij medeverantwoordelijk voor het realiseren van de strategische speerpunten van It Fryske Gea. De formulering en uitvoering van de jaarlijks op te stellen actieplannen vallen tevens onder de verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd. Het Hoofd Natuurkwaliteit is naast interne beleidsvoorbereiding voor bestuur en werkorganisatie, ook belast met beleidsadvisering aan externe partijen; het afdelingshoofd heeft derhalve een antennefunctie voor signalen vanuit de maatschappij. Eén en ander vereist gevoeligheid voor maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Is lid van het managementteam (MT).
Is bevoegd zelfstandig beslissingen te nemen die de eigen afdeling omvatten. Bij beslissingen die van aanzienlijke invloed zijn op andere afdelingen is instemming van het betreffende afdelingshoofd nodig. Bij beslissingen met verstrekkende gevolgen wordt de directie geraadpleegd.

Specifiek voor het Hoofd Natuurkwaliteit

 • Heeft een visie op en is op de hoogte van de ontwikkelingen in de aandachtsgebieden ruimtelijke ordening, natuurbeheer, natuur en maatschappij en informatievoorziening/kwaliteitszorg.
 • Leidt de personele en financiële inzet van de afdeling, autoriseert als budgethouder opdrachten en betalingen.
 • Draagt zorg voor de kwaliteit en kwantiteit van de informatieverstrekking over de stand van zaken, alsmede over ter beoordeling aan te bieden resultaten van de afdeling.
 • Is verantwoordelijk voor het begeleiden van de medewerkers. Is actief betrokken bij hun ontwikkelingsmogelijkheden. Draagt zorg voor regelmatig werkoverleg in teamverband. Delegeert waar mogelijk taken.
 • Verantwoordelijk voor advisering en ondersteuning van andere afdelingen. Is uit hoofde van zijn functie secretaris van de bestuurscommissie Natuurkwaliteit.
 • Vertaalt het beleid in actieplannen voor de eigen afdeling en is verantwoordelijk voor de realisatie daarvan
 • Adviseert de directeur over (de kwaliteit van) het natuurbeheer en de terreinen
 • Is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de beheerplannen voor de terreinen
 • Is verantwoordelijk voor een adequate gegevensverzameling
 • Is verantwoordelijk voor standpuntbepaling over natuur(beheer)kwesties en beleidsplannen
 • Stuurt projecten op hoofdlijnen aan
 • Is verantwoordelijk voor de projectorganisatie

Als lid van het managementteam

 •  Is mede verantwoordelijk voor organisatorische, personele en financiële aspecten van de bedrijfsvoering van de organisatie
 • Is mede verantwoordelijk voor het realiseren van de strategische speerpunten van de organisatie
 • Is mede verantwoordelijk voor een MT dat stuurt op (strategische) hoofdlijnen en conforme doorvertaling op afdelingsniveau
 • Draagt zorg voor een zodanige overdracht (inhoudelijk en procedureel) van informatie vanuit het MT naar de medewerkers van de eigen afdeling dat deze zo goed mogelijk betrokken zijn bij de achtergrond van ontwikkelingen binnen de organisatie
 • Draagt zorg voor een zodanige overdracht van informatie op hoofdlijnen vanuit de afdeling naar het MT en directie dat deze voldoende op de hoogte zijn van de essentiële ontwikkelingen binnen de afdeling

Zelfstandigheid/bevoegdheid
Grote zelfstandigheid, bevoegdheden en vrijheid van handelen. Ruime
mogelijkheden tot eigen initiatief en eigen interpretatie. Als lid van het MT
bevoegd tot inbreng/agendering, evenals zelfstandige oordeelsvorming over algemeen beleid van de
afdeling.

Contacten
Vele interne en externe contacten met directeur, districten, bestuur, medewerkers, overheid en
maatschappelijke organisaties.

Beleidsvoorbereiding
Beleidsadvisering van externe partijen op de gebieden natuurbeleid en beheer, cultuurhistorie,
landbouw, agrarisch natuurbeheer, recreatie, waterbeleid en –beheer, wet- en regelgeving, planologie.
Formuleren van beleidsstandpunten van de organisatie, ter advisering van het Bestuur.

Leiding geven
Geeft leiding aan medewerkers van de afdeling planning en onderzoek (2,5 fte).

Kennis en ervaring\

 • Wetenschappelijk werk- en denkniveau is noodzakelijk, bijvoorbeeld studie Ecologie of Biologie
 • Aangevuld met trainingen op het gebied van management en projectmanagement
 • Inzicht in en ervaring met de werkterreinen "natuurbeheer" incl. de natuurwetenschappelijke achtergronden
 • Inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen
 • Inzicht in en ervaring met de ontwikkeling van het overheidsbeleid


Vereiste competenties

 • Communicatieve vaardigheden
 • Samenwerken
 • Analyseren
 • Leidinggevende capaciteiten
 • Flexibiliteit

It Fryske Gea conformeert zich aan de CAO Bos en Natuur. De functie is ingedeeld in functieschaal 8 (maximaal bij fulltime dienstverband € 4.410,- bruto per maand, exclusief vakantietoeslag).

U kunt direct solliciteren via de sollicitatiebutton.

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van It Fryske Gea
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Hoofd Afdeling Natuurkwaliteit
It Fryske Gea


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder