Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren
Uw laatst bekeken vacatures: Klinisch Psycholoog, Zaandam

Vacature Klinisch Psycholoog

Bedrijfsinformatie:

Parnassia Groep bestaat uit meerdere onderdelen die gespecialiseerd zijn in het voorkomen, begeleiden en behandelen van (ernstige) psychische aandoeningen en verslavingsproblemen. Wij behandelen en begeleiden jaarlijks zo’n 160.000 patiënten. We leveren onze zorg onder verschillende merknamen: Indigo, Lucertis, De Jutters, PsyQ, Brijder, Bavo Europoort, Dijk en Duin, Parnassia, i-psy, Palier en Reakt. Ook is er een netwerk van professionals aan Parnassia Groep verbonden. De onderdelen Zorgservice, Service Centrum, Vastgoed en de Parnassia Academie leveren ondersteunende diensten ten behoeve van de directe zorg. Wij werken vanuit drie kennisbronnen: wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis. Gezien het belang dat Parnassia Groep hecht aan ervaringskennis is ervaring als patiënt in de ggz welkom.

Parnassia Groep staat voor een maatschappij waarin iedereen meedoet. Daarom nodigen wij mensen die vallen onder de Participatiewet (afstand tot de arbeidsmarkt) van harte uit om te solliciteren.

Dijk en Duin is specialist in psychiatrie voor volwassenen en ouderen in Midden-Kennemerland, Zaanstreek en Waterland. Als een vakkundig bondgenoot en samenwerkingspartner biedt Dijk en Duin hulp aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. Die hulp kan bestaan uit behandeling en begeleiding, bij voorkeur ambulant op een van de vestigingen en soms bij de cliënt thuis. Dijk en Duin biedt ook beschermd en begeleid wonen. Indien noodzakelijk is opname in een van de klinieken ook mogelijk. Onze zorg richt zich zowel op het behandelen van de ziekte als op het versterken van de vaardigheden om een plaats in de maatschappij te (her)vinden en behouden. Onze visie op zorg is herstelgericht, waardoor er meer aandacht voor empowerment en rehabilitatie van de cliënt is, onder andere door de inzet van ervaringsdeskundigheid.
Het specialistische Fact-EPA-Persoonlijkheidsstoornissen Team is een samenwerkingsverband tussen Dijk en Duin en PsyQ. Dit multidisciplinair team is gericht op langdurig crisisgevoelige cliënten met een EPA-persoonlijkheids-stoornis. In de regio is al sprake van een specialistisch zorgaanbod voor cliënten met persoonlijkheidsproblematiek in de vorm van de zorglijn persoonlijkheidsstoornissen van PsyQ en de Fact-teams van Dijk en Duin. Cliënten die echter langdurig crisisgevoelig blijven kunnen onvoldoende profiteren van het huidige behandelaanbod. Dit nieuw op te zetten team biedt ‘het beste van beide’ voor deze doelgroep: outreachende zorg in het juiste therapeutische klimaat.

Het team bestaande uit een psychiater, een klinisch psychoog, een psychotherapeut/ systeemtherapeut, 3 SPV en 2 casemanagers/ maatschappelijk werkers, bedient de regio Midden-Kennemerland en Zaanstreek/ Waterland. Het zal verschillende standplaatsen hebben waar de cliënten naartoe komen, maar er wordt op indicatie ook outreachende zorg geboden. Een state of the art multidisciplinaire benadering wordt vormgegeven, waarbij super- en intervisies onderdeel uitmaken van het werkproces. Het groepsaanbod van PsyQ is geïntegreerd in het behandelaanbod van het team. De doelgroep van dit team bestaat uit cliënten met het volgende profiel:

 • de primaire diagnose is een persoonlijkheidsstoornis
 • er is sprake van langdurige affect instabiliteit en/of suïcidaliteit
 • er is regelmatig behoefte aan outreachende zorg
 • naast psychiatrische problematiek zijn er ook sociaal-maatschappelijk problemen (werk, schulden, woning, e.d.)
 • er wordt onvoldoende geprofiteerd van het geboden behandelaanbod
 • behandeling van deze patiënten in dit team is tijdelijk (voldoende gestabiliseerd) of permanent (chronisch te instabiel)

Klinisch Psycholoog

 • Organisatie:Dijk en Duin in samenwerking met PsyQ
 • Dienstverband:36 uur
 • Standplaats:div. locaties, standplaats Zaandam
 • Salaris:min. € 4355; max. € 6009 ( FWG 70 )
 • Referentie:DD1534
 • Contracttype:Bepaalde tijd
 • Opleiding:WO
 • Reageren voor :21-12-2016

Functieomschrijving:

Dijk & Duin en PsyQ gaan in de regio Noord-Holland gezamenlijk starten met een specialistisch Fact-team gericht op langdurig crisisgevoelige cliënten met een EPA-persoonlijkheidsstoornis. Voor dit multidisciplinair team zijn wij op zoek naar een klinisch psycholoog. Als klinisch psycholoog en hoofdbehandelaar heb je een spilfunctie in dit nieuw op te richten team.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Je behandelt en begeleidt cliënten volgens de meest recente richtlijnen, zowel individueel als in groepsverband
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het aannamebeleid van clienten voor dit team
 • Het opstellen van behandelplannen, het evalueren en zonodig bijstellen daarvan hoort mede tot jouw taken evenals het begeleiden van teamleden
 • Je levert een bijdrage aan de behandelinhoudelijke en procesmatige ontwikkeling van het team

Functie-eisen:

 • Afgeronde opleiding klinisch psycholoog
 • BIG-geregistreerd in het kp-register
 • Bij voorkeur enkele jaren ervaring als klinisch psycholoog
 • Aantoonbaar voldoende ervaring, kennis en vaardigheden om problematiek van complexe aard te behandelen en te begeleiden
 • Je beschikt over een actieve en flexibele instelling, bent collegiaal en zelfstandig en beschikt over humor en doorzettingsvermogen. Je ziet een uitdaging in het werken in teamverband voor deze doelgroep
 • Aangezien de huidige praktijkopleider voor de klinisch psychologen i.o. en gz psychologen i.o. in 2017 met pensioen gaat, bestaat er de mogelijkheid om in 2017 het praktijkopleiderschap over te nemen
 • VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
 • De functie kan in een combibaan met een collega worden uitgevoerd (bijvoorbeeld een aanstelling van 24 uur en een aanstelling van 16 uur) met optie tot vast dienstverband.

Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Om die reden dien je tijdens de sollicitatie naast CV en motivatiebrief tevens vereist(e) diploma(’s) te uploaden.

Arbeidsvoorwaarden:

Parnassia Groep wil de beste zorg geven aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Academie. Parnassia Groep wil als vernieuwende ggz-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-ggz.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Marieke van de Ven-Dijkman, psychiater en manager zorg volwassenen, via 06 53331127.arnassia Groep staat voor een maatschappij waarin iedereen meedoet. Daarom nodigen wij mensen die vallen onder de Participatiewet (afstand tot de arbeidsmarkt) van harte uit om te solliciteren.

Dijk en Duin is specialist in psychiatrie voor volwassenen en ouderen in Midden-Kennemerland, Zaanstreek en Waterland. Als een vakkundig bondgenoot en samenwerkingspartner biedt Dijk en Duin hulp aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. Die hulp kan bestaan uit behandeling en begeleiding, bij voorkeur ambulant op een van de vestigingen en soms bij de cliënt thuis. Dijk en Duin biedt ook beschermd en begeleid wonen. Indien noodzakelijk is opname in een van de klinieken ook mogelijk. Onze zorg richt zich zowel op het behandelen van de ziekte als op het versterken van de vaardigheden om een plaats in de maatschappij te (her)vinden en behouden. Onze visie op zorg is herstelgericht, waardoor er meer aandacht voor empowerment en rehabilitatie van de cliënt is, onder andere door de inzet van ervaringsdeskundigheid.
Het specialistische Fact-EPA-Persoonlijkheidsstoornissen Team is een samenwerkingsverband tussen Dijk en Duin en PsyQ. Dit multidisciplinair team is gericht op langdurig crisisgevoelige cliënten met een EPA-persoonlijkheids-stoornis. In de regio is al sprake van een specialistisch zorgaanbod voor cliënten met persoonlijkheidsproblematiek  in de vorm van de zorglijn persoonlijkheidsstoornissen van PsyQ en de Fact-teams van Dijk en Duin. Cliënten die echter langdurig crisisgevoelig blijven kunnen onvoldoende profiteren van het huidige behandelaanbod. Dit nieuw op te zetten team biedt ‘het beste van beide’ voor deze doelgroep: outreachende zorg in het juiste therapeutische klimaat.

Het team bestaande uit een psychiater, een klinisch psychoog, een psychotherapeut/ systeemtherapeut, 3 SPV en 2 casemanagers/ maatschappelijk werkers, bedient de regio Midden-Kennemerland en Zaanstreek/ Waterland. Het zal verschillende standplaatsen hebben waar de cliënten naartoe komen, maar er wordt op indicatie ook outreachende zorg geboden. Een state of the art multidisciplinaire benadering wordt vormgegeven, waarbij super- en intervisies onderdeel uitmaken van het werkproces. Het groepsaanbod van PsyQ is geïntegreerd in het behandelaanbod van het team. De doelgroep van dit team bestaat uit cliënten met het volgende profiel:

 • de primaire diagnose is een persoonlijkheidsstoornis
 • er is sprake van langdurige affect instabiliteit en/of suïcidaliteit
 • er is regelmatig behoefte aan outreachende zorg
 • naast psychiatrische problematiek zijn er ook sociaal-maatschappelijk problemen (werk, schulden, woning, e.d.)
 • er wordt onvoldoende geprofiteerd van het geboden behandelaanbod
 • behandeling van deze patiënten in dit team is tijdelijk (voldoende gestabiliseerd) of permanent (chronisch te instabiel)
Klinisch Psycholoog
 • Organisatie:Dijk en Duin in samenwerking met PsyQ
 • Dienstverband:36 uur
 • Standplaats:div. locaties, standplaats Zaandam
 • Salaris:min. € 4355; max. € 6009 ( FWG 70 )
 • Referentie:DD1534
 • Contracttype:Bepaalde tijd
 • Opleiding:WO
 • Reageren voor :21-12-2016

Klinisch psycholoog

 
Functieomschrijving

Dijk & Duin en PsyQ gaan in de regio Noord-Holland gezamenlijk starten met een specialistisch Fact-team gericht op langdurig crisisgevoelige cliënten met een EPA-persoonlijkheidsstoornis. Voor dit multidisciplinair team zijn wij op zoek naar een klinisch psycholoog. Als klinisch psycholoog en hoofdbehandelaar heb je een spilfunctie in dit nieuw op te richten team.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Je behandelt en begeleidt cliënten volgens de meest recente richtlijnen, zowel individueel als in groepsverband
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het aannamebeleid van clienten voor dit team
 • Het opstellen van behandelplannen, het evalueren en zonodig bijstellen daarvan hoort mede tot jouw taken evenals het begeleiden van teamleden
 • Je levert een bijdrage aan de behandelinhoudelijke en procesmatige ontwikkeling van het team
Functie-eisen
 • Afgeronde opleiding klinisch psycholoog
 • BIG-geregistreerd in het kp-register
 • Bij voorkeur enkele jaren ervaring als klinisch psycholoog
 • Aantoonbaar voldoende ervaring, kennis en vaardigheden om problematiek van complexe aard te behandelen en te begeleiden
 • Je beschikt over een actieve en flexibele instelling, bent collegiaal en zelfstandig en beschikt over humor en doorzettingsvermogen. Je ziet een uitdaging in het werken in teamverband voor deze doelgroep
 • Aangezien de huidige praktijkopleider voor de klinisch psychologen i.o. en gz psychologen i.o. in 2017 met pensioen gaat, bestaat er de mogelijkheid om in 2017 het praktijkopleiderschap over te nemen
 • VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

De functie kan in een combibaan met een collega worden uitgevoerd (bijvoorbeeld een aanstelling van 24 uur en een aanstelling van 16 uur) met optie tot vast dienstverband.

Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Om die reden dien je tijdens de sollicitatie naast CV en motivatiebrief tevens vereist(e) diploma(’s) te uploaden.

Arbeidsvoorwaarden

Parnassia Groep wil de beste zorg geven aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Academie. Parnassia Groep wil als vernieuwende ggz-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-ggz.

Interesse in de functie van Klinisch Psycholoog bij Dijk en Duin in Zaandam?

Reageer nu met je CV en motivatie via de bovenstaande "solliciteer direct" button.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Marieke van de Ven-Dijkman, psychiater en manager zorg volwassenen, via 06 53331127.

Interesse in de functie van Klinisch Psycholoog bij Dijk en Duin in Zaandam?

Reageer nu met je CV en motivatie via de "solliciteer direct" button.

Acquisitie wordt naar aanleiding van deze vacature niet op prijs gesteld.

Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Klinisch Psycholoog
Dijk en Duin


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder