Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Lead Engineer

Eindhoven Den Bosch Breda Roosendaal Bergen op Zoom Helmond Burdock Aerospace (part of the Burdock Group) zorgt ervoor dat, binnen de complexe wereld van luchtvaart-en Ruimtevaarttechniek en state of the art productie, de perfecte match tussen organisaties en (technisch) specialisten op Bachelor en Master niveau door het aanbieden van flexibele en permanente oplossingen. Klit zorgt voor (international, 21 kantoren wereldwijd) Werving & selectie en tijdelijke extra personeel met betrekking tot de (internationale) projecten en contractbeheer namens hun cliënten. Voor één van onze nieuwe klanten in Nederland (regio Tilburg), Burdock Aerospace (part of the Burdock Group)a: Lead Engineer (nieuwe deel Manufacturing) Client zoekt: Client is een specialist in de reparatie, de vervaardiging en de coating van vliegtuigen motoronderdelen. Door gebruik te maken van innovatieve oplossingen die kosteneffectief zijn, client produceert onderdelen voor gasturbinemotoren voor civiele en militaire lucht-en ruimtevaart OEM. Doel: De vzw ingenieur leiden is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en validatie van alle nieuw vervaardigde producten. De ideale kandidaat moet zitten kundig voor vertalen van complexe klantenvereisten in een robuuste productieproces te strak ontwikkeling tijdlijnen. De ingenieur leiden vzw zal kampioen de identificatie, selectie en implementatie van de meest geavanceerde productietechnologie en processen. Verantwoordelijkheden: Ontwikkeling •Translate klant ontwerpspecificaties prototypes en bereidheid van de productie; •Planning en budgettering voor investeringen in machinale bewerking en ondersteuning voor nieuwe producten; •Discuss produceerbaarheid zowel intern als extern; •Inleiding en grondige documentatie (vb. werkinstructies) overeenstemming met interne en externe (kwaliteit) normen / verordeningen. Implementatie & Support •Controleer implementatie van nieuwe producten door middel van opleiding en technische ondersteuning; •lost op productie- en product- / technische kwesties; •Optimale bestaande nieuwe deel productieprocessen. voor gasturbinemotoren voor civiele en militaire lucht-en ruimtevaart OEM. Andere activiteiten •Wijzig een product- en productie ontwerp op basis van de nieuwe beschikbare gegevens; •Deelnemen aan ontwikkelteams; •Herken mogelijkheden voor verbetering en rijden deze; •Beschikbaarstelling technische ondersteuning aan klanten. Onderwijs, ervaring en vaardigheden: •sterke projectmanagement en proces controle ervaring; •In-diepte kennis van CAD-/ CAM (Pro-E en Esprit is plus); •Uitgebreide productietechnieken (5-as gelijktijdige CNC verspanen, tooling); •Previous gereedschap gebouw, programmering, snelle prototyping een plus; •Kennis van exotische legeringen (Titanium, nikkel, kobalt); Mogelijkheid om alarmsignalen in te leiden en te trainen van anderen; •Voldoende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Engels; •Maak en interpreteren van kosten-batenanalyses; •Bachelor niveau (bij voorkeur een graad in Mech. Engineering.) gewenst, maar niet vereist; •Minimale van 5 jaar ervaring in een metalen CNC verspanen omgeving. Belangrijke bevoegdheden: kritiek op de resultaten, creatief, station kwesties aan resolutie, actieve mind-set, en analytische, hands-on, flexibele, technische leiderschap in een dynamische omgeving.

Burdock Aerospace (part of the Burdock Group) ensures, within the complex world of Aerospace engineering and state of the art manufacturing, the perfect match between organisations and (technical) specialists at Bachelor and Master Level by offering flexible and permanent solutions. Burdock will take care of (international, 21 offices worldwide) recruitment & selection and temporary additional staffing with regards to (international) projects and contract management on behalf of their clients. 

For one of our new clients in The Netherlands (region Tilburg), Burdock is looking for a:

Lead Engineer

(New Part Manufacturing)

 

Client:
Client is a specialist in the repair, manufacture and coating of aircraft engine parts. By making use of innovative solutions that are cost effective, client manufactures components for gas turbine engines for civil and military aerospace OEM’s. 

Purpose:
The Lead Engineer NPI is responsible for development and validation of all new manufactured products. The ideal candidate must be able to translate complex customer requirements into a robust manufacturing process to tight development timelines. The Lead Engineer NPI will champion the identification, selection and implementation of the most advanced manufacturing technology and processes. 

Accountabilities: 

Development

 • Translate customer design specifications to prototypes and manufacturing readiness;
 • Planning and budgeting for investments in machining and support for new products;
 • Discuss manufacturability both internally and externally;
 • Introduction and thorough documentation (f.e. work instructions) in accordance with internal and external (quality) standards / regulations. 

Implementation & Support

 • Ensure implementation of new products by providing training and technical support;
 • Answering manufacturing and product-/technical issues;
 • Optimize existing new part manufacturing processes. 

Other activities 

 • Change a product- and manufacturing design based on new available data;
 • Participate in development teams;
 • Identify opportunities for improvement and drive these;
 • Provide technical support to customers. 

Education, experience and skills:

 • Strong project management and process control experience;
 • In-depth knowledge of CAD / CAM (Pro-E and Esprit is plus);
 • Extensive production techniques (5-axis simultaneous CNC machining, tooling);
 • Previous tool building, programming, rapid prototyping a plus;
 • Knowledge of exotic Alloys (Titanium, Nickel, Cobalt);
 • Ability to lead and train others;
 • Good verbal and written communication skills in English;
 • Create and interpret cost-benefit analyses;
 • Bachelor level (preferably a degree in Mech. Engineering.) desired but not required;
 • Minimum of 5 years of experience in a metal CNC machining environment. 

Key competences:
Critical on results, creative, drive issues to resolution, active mind-set, and analytical, hands-on, flexible, technical leadership in a dynamic environment. 

Solliciteer direct online via bovenstaande sollicitatiebutton.

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van Burdock High Tech BV
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Meer vacatures Lead Engineer

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Lead Engineer
Burdock High Tech BV


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder