Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Leerkracht (V)SO

Leerkracht (V)SO


Functiebeschrijving

Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van een onderwijsinstelling voor (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 4). De Stichting Prof. Dr. Leo Kanneronderwijsgroep biedt onderwijs aan leerlingen met gedragsstoornissen en kinder/jeugdpsychiatrische problematiek, verzorgt ambulante begeleiding, verricht handelingsgerichte diagnostiek, biedt advies en collegiale consultatie, verleent onderwijsondersteuning en onderhoudt en ontwikkelt de eigen expertise.

De onderwijsinstelling kent een College van Bestuur, locatiemanagement, onderwijspersoneel, gespecialiseerd en (onderwijs)ondersteunend personeel.

De leerkracht (V)SO geeft onderwijs en begeleidt leerlingen met gedragsstoornissen en kinder/jeugdpsychiatrische problematiek, levert een bijdrage aan activiteiten van de locatie, levert een bijdrage aan onderwijsontwikkeling en –vernieuwing van het onderwijs en is verantwoordelijk voor professionalisering.

Resultaatgebieden

1. Onderwijs en leerlingbegeleider aan leerlingen met gedragsstoornissen en Kinder/jeugdpsychiatrische problematiek

 • Bereidt de (dagelijkse) onderwijsactiviteiten voor
 • Geeft les en begeleidt in speciaal gevormde groepen op basis van groeps-/vakleerplannen
 • Hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen
 • Bepaalt op basis van het leerplan de samenstelling van de leer- en oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen
 • Evalueert het ontwikkelings- en onderwijsleerproces en stelt zo nodig de pedagogisch-didactische aanpak bij
 • Creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen
 • Ontwikkelt bij leerlingen competentie (ervaring en geloven in eigen kunnen), autonomie (ervaren en weten dat je zelf een probleem aan kunt) en relatie (weten en voelen dat je gewaardeerd wordt)
 • Stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden met verschillende sociaal-culturele achtergronden
 • Structureert en coördineert activiteiten van leerlingen en organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen
 • Kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert
 • Speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing
 • Diagnosticeert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen, stelt complexe handelingsplannen op en bespreekt de voortgang in het begeleidingsteam
 • Consulteert deskundigen zoals jeugdarts, orthopedagoog, intern begeleider, logopedist, schoolmaatschappelijk werker en verwerkt hun adviezen in het handelingsplan
 • Begeleidt onderwijsondersteunende medewerkers
 • Bespreekt periodiek de voortgang, de ontwikkeling en de gedragsproblemen van leerlingen met ouders/verzorgers en bezoekt ouders/verzorgers
 • Houdt een werkdossier per groep en/of het leerling-dossier bij
 • Beheert en houdt de pedagogische administratie bij en rapporteert onderwijsresultaten

2. Bijdrage aan activiteiten op de locatie

 • Onderhoudt contacten met collega’s en externe deskundigen
 • Neemt deel aan teamvergaderingen, klasse- en onderzoeksbesprekingen
 • Levert bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten en buiten- en naschoolse activiteiten zoals introductieweek, sportdag, excursies, kampweek enz.
 • Werkt mee aan organisatorische voorzieningen en wijzigingen zoals opzet handelingsplannen, wijzigingen van groepen, onderwijsruimtes, lesmateriaal en methoden

3. Bijdrage onderwijsontwikkeling en –vernieuwing

 • Ontwikkelt eigen lesmateriaal
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van een leerlijn, waarin aandacht is voor de specifieke problematiek van de leerling
 • Draagt bij aan de pedagogische koers, resulterend in onderwijsprogramma’s
 • Draagt bij aan het formuleren van les- en opvoedingsdoelen
 • Vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten
 • Draagt bij aan de ontwikkeling en het schoolplan op de locatie

4. Professionalisering

 • Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zonodig uit
 • Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en onder andere aan collegiale consultatie
 • Bestudeert relevante vakliteratuur
 • Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden

Beslist bij/over:

 • Het geven van les en begeleiding van leerlingen in speciaal gevormde groepen op basis van groepsplannen en/of vakleerplannen
 • Het onderhouden van contacten met collega’s, ouders/verzorgers en externe deskundigen
 • Het bijdragen aan een pedagogische koers resulterend in onderwijsprogramma’s
 • Het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten

Kader:

 • Onderwijs wet- en regelgeving
 • Kerndoelen
 • Leer- en opvoedingsdoelen
 • Beleidslijnen van de Stichting Prof. Leo Kanneronderwijsgroep en de locatie

Verantwoording aan de locatiedirecteur over:

 • De kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding aan leerlingen met gedragsstoornissen en kinder/psychiatrische problematiek
 • De bijdrage aan activiteiten van de locatie
 • De bijdrage aan de onderwijsontwikkeling en -vernieuwing
 • De professionalisering
 • Kennis en vaardigheden
 • Theoretische en praktische didactische en (ortho)pedagogische kennis en vaardigheden
 • Kennis van de leerstof en van het ontwikkelen van specifieke leerstof
 • Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van het speciaal onderwijs binnen en buiten de stichting
 • Inzicht in de zorgstructuur ten behoeve van het speciaal onderwijs voor leerlingen met gedragsstoornissen en kinder/jeugdpsychiatrische problematiek
 • Kennis van nieuwe technologieën, veiligheidsvoorschriften en arbo- en milieuvoorschriften
 • Invoelingsvermogen en sociale vaardigheden
 • Vaardigheden in het omgaan met gedragsproblemen
 • Vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden
 • Vaardigheid in het motiveren van leerlingen
 • Vaardigheid in het opzetten van handelingsplannen, lesplannen, behandelingsplannen, e.d.
 • Vaardigheid in het samenwerken met andere disciplines

Contacten

 • Met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken
 • Met de ouders/verzorgers om wensen, voortgang, leer- en ontwikkelingsresultaten van de leerlingen te bespreken en moeilijk bespreekbare onderwerpen ter sprake te brengen en medewerking te verwerven voor een actieve ondersteuning voor het gedrag van de leerling
 • Met hulpverleners/specialisten over de problematiek van leerlingen om af te stemmen en tot oplossingen c.q. verbeterde didactische aanpak te komen
 • Met bedrijven en zorginstellingen over wensen/eisen ten aanzien van lesprogramma’s om informatie uit te wisselen en af te stemmen
 • Met collega’s binnen en buiten de locatie over onderwijs- en handelingsprogramma’s, onderwijsvernieuwing en om onderling af te stemmen

Functie-eisen:

HBO werk- en denkniveau met de bijvoorbeeld de opleiding Pabo, HBO lerarenopleiding voor een 2e graads bevoegdheid (waarmee les gegeven kan worden op het VMBO en onderbouw havo en atheneum (t/ m het 3e lesjaar), Universitaire lerarenopleiding voor een 1e graads bevoegdheid (waarmee les gegeven kan worden op havo en vwo)

Interesse?

Voor inhoudelijke vragen over de vacatures bij Prof. Dr. Leo Kannerschool (VSO Oegstgeest) kunt u contact opnemen met Douwe Splinter 071-5190233. Solliciteer direct met je CV en motivatie via de bovenstaande sollicitatiebutton.

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van Leo Kannerschool, SO Oegstgeest
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Meer vacatures Docent

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Leerkracht (V)SO
Leo Kannerschool, SO Oegstgeest


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder