Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Lely Center manager (Germany)

Lely Industries NV, Naaldwijk, Monster, Loosduinen, Rijswijk, Delft, Rozenburg, Maassluis, Hoek van Holland, Den Haag, Schiedam, Vlaardingen, Spijkenisse, Heenvliet, Botlek, Europoort, Rotterdam De Lely Groep is een onderneming waar wereldwijd 1,400 mensen werken en die actief is in meer dan 60 landen. De onderneming ontwikkelt producten en concepten voor een betere toekomst in de melkveehouderij. De afdeling International Marketing & Communications is binnen de Lely Groep verantwoordelijk voor de marketing en communicatie wereldwijd. De afdeling in Maassluis bestaat uit 10 medewerkers. Algemeen Lely Story Lely werkt Lely eigendom Lely Centers in verschillende regio's en verschillende landen. Het algemene doel is om een ​​Lely eigendom Lely Center in de meeste landen werken onder de Lely Franchise setup. Alle Lely Center werk wordt gedaan in nauwe samenwerking met Lely CA, Lely Industries support teams en het gebied Support Organisation. Voor de Lely Center in Duitsland zijn wij op zoek naar een resultaatgerichte: Lely Center manager (m / v) De rol: Het leiden van de Lely Center van de benchmark (rolmodel) Lely Center in de lokale land en de richting te bepalen op alle niveaus (sales en customer service) en naar de toekomst voor ogen. Pro-actief de ontwikkeling van de Lely zuivelbedrijf op alle niveaus en het bevorderen van de Lely gamma van geautomatiseerde melksystemen en kleine schuur apparatuur door het stellen van duidelijke verwachtingen en prioriteiten. Engage mensen en zorgen voor deskundige en ervaren technische ondersteuning in het team om ervoor te zorgen dat alle Lely service en training protocollen worden geleverd op aanvraag en krijgen ook een hoge klanttevredenheid scoren. De verantwoordelijkheden: Het leveren van de verkoop aan een jaarlijkse omzet en winst begroting te bereiken; volledige P & L verantwoordelijkheid. Als de benchmark Center in het gebied, door o.a. monitoring van de voortgang van de resultaten door middel van nauwkeurige rapportage, project management, voorraadbeheer en CRM-programma's. Beheer van het team waaronder het opzetten van een duidelijke organisatorische structuur met verantwoordelijkheden en processen, waardoor de vaste medewerkers en project vergaderingen en vast personeel reviews. Zorgen voor een uitstekende klantenservice en klanttevredenheid in de omgeving. Het managen van de interface tussen de Holding en de lokale voorzieningen door het toepassen van de strategie en het gebruik van de Lely Business System en de Lely (franchise) verkoopnetwerk. Het creëren van een klantgerichte, commerciële visie om de klant te bereiken en om de verkoop programma's en initiatieven communiceren van Lely Holding aan het team, de klant en prospect netwerk in het gebied. De Organisatie De Lely Center Manager rapporteert aan de General Manager van de Lely in eigendom Lely Center team. De General Manager richt zich op de ontwikkeling en prestaties van de Lely Lely Center-netwerk in handen en is onderdeel van het Executive Team Dairy waarin de focus ligt op de strategie-uitvoering en tactische beslissingen. De achtergrond Met het overzicht en het begrip van kernactiviteiten. Het instellen van de richting, het nemen van initiatieven, het optimaliseren van de administratie en het organiseren en documenteren van alle transacties. Motiveren en boeiende mensen. Een teamspeler, die de prestaties en ontwikkeling van medewerkers stimuleren en motiveren van klanten. Een coach die de empathie aan de werksituatie van werknemers begrijpen op alle niveaus. Comfortabele verkopen. Goede sales ervaring opgedaan in de landbouw omgeving zal de voorkeur maar is geen "must". Aanpassen aan de landbouw levensstijl is een "must". Thinking out-of-the-box, goed in het nemen van initiatieven en feitenonderzoek, gestructureerde implementator. Respecteren van de Lely kernwaarden: Innovatie, Passie, Progress, Respect en Eerlijkheid. Communicatieve vaardigheden: luisteren en vragen / beantwoorden van vragen als dat nodig is. IT-vaardigheden bijvoorbeeld. Lotus Notes, Microsoft Office, etc. nodig zijn. U kunt uw sollicitatiebrief plus CV direct online via de applicatie te drukken. Germany

General Lely Story

Lely operates Lely owned Lely Centers in different regions and different countries. The overall goal is to have a Lely owned Lely Center in most countries working under the Lely Franchise setup. All Lely Center work is done in close co-operation with Lely CA, Lely Industries support teams and the area Support Organization. For the Lely center in Germany we are looking for an result oriented: 

Lely Center manager (m/f)

 

The Role:

 • Leading the Lely Center to be the benchmark (role model) Lely Center in the local country and set the direction at all levels (sales and customer service) and to envision the future.
 • Pro-actively developing the Lely dairy business at all levels and promoting the Lely range of automated milking systems and small barn equipment by setting clear expectations and priorities.
 • Engage people and ensuring skilled and experienced technical support in the team in order to ensure that all Lely service and training protocols are delivered upon request and also gain a high customer satisfaction score.

The Responsibilities:

 • Delivering sales to achieve annual sales and profit budget; full P&L responsibility.
 • Being the benchmark Center in the area, by a.o. monitoring progress on results through accurate reporting, project management, stock management and CRM programs.
 • Managing the team including setting up a clear organizational structure with accountabilities and processes, leading regular staff and project meetings and regular staff reviews.
 • Ensuring excellent customer service and customer satisfaction in the area.
 • Managing the interface between the Holding and the local facilities by applying the corporate strategy and using the Lely Business System as well as the Lely (franchise) sales network.
 • Creating a customer-focused, commercial vision to reach the customer and to communicate sales programs and initiatives from Lely Holding to the team, customer and prospect network in the area.

The Organization

 • The Lely Center manager reports to the General Manager of the Lely owned Lely Center team. The General Manager focuses on the development and performance of the Lely owned Lely Center network and is part of the Executive Team Dairy in which the focus lies on the strategy execution and tactical decisions.

Your Background

 • Having the overall view and understanding of business fundamentals. Setting direction, taking initiatives, optimizing administration and organizing and documenting all transactions.
 • Motivating and engaging people. A team player, who can stimulate performance and development of staff and motivate customers. A coach who has the empathy to understand the working situation of employees on all levels.
 • Comfortable selling. Good sales experience gained in agricultural environment will be preferred but is not a “must”. Adaptive to agricultural life style is a “must”.
 • Thinking out-of-the box, good in taking initiatives and fact finding, structured implementer.
 • Respecting the Lely Core Values: Innovation, Passion, Progress, Respect and Honesty.
 • Communication skills: listening and asking / answering questions when needed.
 • It skills eg. Lotus Notes, Microsoft Office, etc. are required.

You can send your letter of application plus CV directly online via the application button.

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van Lely Industries NV
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Lely Center manager (Germany)
Lely Industries NV


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder