Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Medical Biologist

KIT (Koninklijk Instituut voor de tropen) is een onafhankelijk centrum op het gebied van internationale samenwerking en interculturele communicatie. KIT biomedisch onderzoek (BR) draagt bij aan besmettelijke disease controle in lage- en middeninkomenslanden door de ontwikkeling en de verstrekking van passende diagnostiek en diagnostische methoden, die het bewijs bieden voor betere opsporing en behandeling van besmettelijke ziekten en door middel van activiteiten gericht op capaciteitsopbouw voor het gebouw en beleid voor diagnostische laboratoria. Momenteel, BR KIT is op zoek naar een Medisch bioloog Ontwikkeling van een point-of-care diagnostische tests voor de opsporing van verwaarloosde tropische ziekten, waaronder microbiologische cultuur, (recombinant) biomerker selectie en test ontwikkeling. Steun verlenen aan andere lopende test ontwikkeling onderzoeksprojecten binnen KIT; Goede werkrelatie onderhouden met collega's en onderzoekers uit nationale en internationale (onderzoek) instituten, om te ondersteunen van samenwerking voor onderzoek, evaluatie en onderwijs programma's; Ontwikkelen van nieuwe projecten en actief op zoek financiering voor deze. Aanvullende informatie De eerste benoeming is voor één jaar, verlengd. KIT waarden een divers en internationaal personeelsbestand. Niet-Nederlandse kandidaten ongeveer 38 uur per week, part-time bespreekbaar Een doctorsgraad (post) in medische biologie, microbiologie, moleculaire biologie of soortgelijke gebieden; Ervaring met onderzoek naar infectieziekten en/of ontwikkeling van diagnostische test; Goed begrip van de diagnostische ontwikkeling pijpleiding; passie voor laboratoriumwerk; Computer litteratuur; Vloeiend in mondelinge en schriftelijke Engels; Goede communicatievaardigheden en oplettendheid van interculturele relaties; Initiatief en creativiteit; een onafhankelijke werknemer en een teamplayer; Flexibiliteit. Het salaris op basis van leeftijd, kwalificaties en ervaring is tussen €2.463,- en €3.904, - bruto per maand in een 38-urige werkweek. Deeltijdwerk is een mogelijkheid. Bovendien, er is een 8% vakantiegeld, toelating tot de KIT pensioen fonds (ABP) en kansen voor opleiding. Voor aanvragers uit het buitenland is er de mogelijkheid van een toelage tijdelijke huisvesting en een bewegende toelage. Het document van de internationale staf op KIT is beschikbaar op verzoek. For further inquiries, please contact Dr. Henk Smits (h.smits@kit.nl), tel. nr. +31 20 5665470. General information about KIT and our department is available on the website: www.kit.nl Sollicitates Geschreven sollicitaties opgeven capaciteiten en belangstelling voor dit standpunt, met inbegrip van een curriculum vitae met verwijzingen moet worden ingediend - vóór 12 maart 2012 - Kit, personeel, organisatie & informatie. KIT Royal Tropical Institute KIT BR BR Biomedical Research Biologist Diagnostics Microbiology Selection Development Biology Microbiology Het KIT doet onderzoek naar de vier thema's Gezondheid, Duurzame ontwikkeling, Cultuur en Kennisoverdracht. Op deze pagina vindt u een overzicht van onze onderzoeksprojecten en diagnostische producten. Het KIT richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van kwetsbare producenten in ontwikkelingslanden. De focus ligt primair op het stimuleren van groei op het platteland door middel van onderzoek, beleidsontwikkeling en training. KIT Biomedical Research is een erkend internationaal expertisecentrum op het gebied van opsporing, diagnostiek en behandeling van infectieziekten, en geeft advies over: Diagnostiek en ziektebestrijding DTLab Epidemiologie Capaciteitsopbouw van laboratoria Kwaliteitsmanagement, Biomedisch onderzoek, biomedicus

KIT (Royal Tropical Institute) is an independent center in the field of international cooperation and intercultural communication.
KIT Biomedical Research (BR) contributes to infectious disease control in low-and middle-income countries through the development and provision of appropriate diagnostics and diagnostic methods, providing the evidence-base for improved detection and treatment of infectious diseases and through activities aimed at capacity building and policy development for diagnostic laboratories. Currently, KIT BR is seeking a:

Medical Biologist (m/f) 

for approximately 38 hours per week, part-time negotiable


Functie-inhoud

 • Development of a point-of-care diagnostics for the detection of neglected tropical diseases, which includes microbiological culture, (recombinant) biomarker selection and test development.
 • Provide support to other ongoing test development research projects within KIT;
 • Maintain good working relationship with colleagues and researchers from national and international (research) institutes, to sustain cooperation for research, evaluation and teaching programmes;
 • Develop new projects and actively seek funding for these.

Aanvullende informatie
The initial appointment is for one year, subject to renewal. KIT values a diverse and international workforce. Non-Dutch applicants are encouraged to apply.

Wij vragen

 • A (post)doctoral degree in medical biology, microbiology, molecular biology or similar areas;
 • Experience with research on infectious diseases and/or diagnostic test development;
 • Good understanding of the diagnostic development pipeline; passion for laboratory work;
 • Computer literate;
 • Fluency in verbal and written English;
 • Good communication skills and awareness of intercultural relationships;
 • Initiative and creativity; an independent worker and a team player;
 • Flexibility.

Wij bieden
The salary based on age, qualifications and experience is between €2.463,- and €3.904,- gross per month in a 38-hour week. Working part-time is a possibility. In addition, there is an 8% holiday allowance, admission to the KIT pension fund (ABP) and opportunities for training. For applicants from abroad, there is the possibility of a temporary housing allowance and a moving allowance. The document International Staff at KIT is available on request.

Informatie
For further inquiries, please contact Dr. Henk Smits (h.smits@kit.nl),  tel. nr. +31 20 5665470.  General information about KIT and our department is available on the website: www.kit.nl

Applications
Written applications specifying abilities and interest for this position including a curriculum vitae with references should be submitted – before March 12 2012 - to KIT, Personnel, Organization & Information.

Please use our online application form: Aplication form 

Acquisition based on this announcement is not appreciated.

 

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van Koninklijk Instituut voor de Tropen
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Medical Biologist
Koninklijk Instituut voor de Tropen


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder