Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Procurement Officer

Bent u op zoek naar een baan waarin uw inkoop vaardigheden worden uitgedaagd? Van Oord Procurement Department gevestigd in Rotterdam (VOP), is op zoek naar een Procurement Officer Area Nederland De positie is gevestigd in Gorinchem met frequente reizen naar het kantoor in Rotterdam. De positie De Procurement Officer ontwikkelt inkoopstrategieën, op basis van VOP's beginselen en richtsnoeren, voor verschillende producten en diensten aan op het gebied te ondersteunen in het bereiken van zakelijke doelen en doelstellingen. De Procurement officer ontwikkelt, lijnt en implementeert individuele Project Procurement plannen samen met Area Nederland teamleden op VO bieden Fase en na gunningsfase. Belangrijkste doelstellingen van deze plannen is het veiligstellen van tijdige levering, concurrentievoordeel, kostenbesparingen en synergie met andere business units en supply chain te verbeteren. De positie rapporteert functioneel aan de Project Procurement Manager VOP gevestigd in Rotterdam, en hiërarchisch rapporteert aan Area Nederland. Andere verantwoordelijkheden: Voer marktonderzoek, verzamelen, analyseren en verifiëren van gegevens over inkoop gegevens van onderaannemers en Materialen & Diensten leveranciers. Introduceren en voorkwalificeren nieuwe onderaannemers en leveranciers om de concurrentie en de waarde indien mogelijk te creëren. Beheert onderaannemers en leveranciers, waaronder prequalifying, selectie en evaluatie van partijen, het onderhouden van relaties en prestaties, en de daarmee samenhangende activiteiten op basis van eisen van het project en behoeften. Secure onderaannemers en leveranciers verplichtingen in samenwerking met QHSE en Juridische tijdens het project uitvoeringsfase. Stel met toegevoegde waarde en besparingsdoelstellingen voor elk Van Oord project in samenwerking met de Project Procurement Manager bij VOP en rapporteren de resultaten Ondersteuning van de VOP organisatie (dwz Project Procurement Manager) door te helpen bij zakelijke vereisten te vertalen naar de huidige en nieuw te ontwikkelen systemen, instrumenten en KPI's voor Project Procurement. Onderhandelt over en evalueert contracten, ondersteund door wettelijke, om te veilig te stellen termen die zijn in het beste belang van de Van Oord. Wij vragen om BSc of MSc-diploma in bij voorkeur Business Administration of Engineering. Minimaal 5 tot 7 jaar relevante inkoop ervaring in Project Procurement, bij voorkeur in de civiele / marine constructie. Sterke analytische vaardigheden, data-analyse vaardigheden, conceptuele vaardigheden, onderhandelingsvaardigheden in een mondiale omgeving en grondige kennis van de betreffende categorie. Resultaten gedreven, hands-on en dingen gedaan krijgen mentallity. Mogelijkheid om aan te passen aan de diversiteit van de interne klanten en leveranciers. Vloeiend spreken en schrijven in het Nederlands en een goede beheersing van het Engels. Bereidheid om te reizen indien nodig. Wij bieden Een gevarieerde werkomgeving waar je de kans om bij te dragen aan diverse prestigieuze projecten. Over Van Oord Van Oord is een toonaangevende internationale aannemer gespecialiseerd in bagger-, waterbouw en offshore projecten (olie, gas en wind). Wij zijn een innovatieve partner voor onze klanten en voor meer dan honderd jaar, hebben geholpen om de infrastructuur voor de wereld van morgen te creëren. Onze medewerkers zijn betrokken, ondernemende professionals die gepassioneerd zijn over water en techniek. Interesse? Solliciteer direct online via de sollicitation knop.

Are you looking for a job in which your procurement skills are challenged? Van Oord’s Procurement Department based in Rotterdam (VOP), is seeking a


Procurement Officer Area Netherlands


The position is based in Gorinchem with frequent travel to the Rotterdam office.

The position
The Procurement Officer develops purchasing strategies, based on VOP’s principles and guidelines, for various products and services to support the area in achieving business goals and objectives.
The Procurement officer develops, aligns and implements individual Project Procurement Plans jointly with Area Netherlands team members at VO bidding Phase and after Award Phase. Main objectives of these plans is to secure timely supply, competitive advantage, cost savings and synergy with other business units and supply chain improvement.

The position functionally reports to the Project Procurement Manager VOP based in Rotterdam, and hierarchically reports to Area Nederland.

Other responsibilities:

 • Perform market research, collect, analyse and verify information about sourcing data of subcontractors and Materials & Services suppliers.
 • Introduce and prequalify new subcontractors and suppliers to create competition and value if possible.
 • Manages subcontractors and suppliers, which includes prequalifying, selecting and evaluating parties, maintaining relationships and performance, and related activities based on project requirements and needs.
 • Secure subcontractors and suppliers obligations in cooperation with QHSE and Legal during the project execution phase.
 • Set value-add and savings targets for each Van Oord project in coordination with the Project Procurement Manager at VOP and report results
 • Support the VOP organisation (i.e. Project Procurement Manager)by helping to translate business requirements towards current and new to be developed systems, tools and KPI’s for Project Procurement.
 • Negotiates and evaluates contracts, supported by legal, to secure terms that are in the best interest of the Van Oord.

We ask for

 • BSc or MSc degree in preferably Business Administration or Engineering. 
 • Minimum of 5 to 7 years of relevant procurement experience in Project Procurement, preferable in civil / marine construction.
 • Strong analytical skills, data analysis skills, conceptual skills, negotiation skills in a global environment and thorough understanding of the relevant category.
 • Results driven, hands-on and getting things done mentallity.
 • Ability to adapt to diversity of internal clients and suppliers.
 • Fluent speaking and writing in Dutch and a good command of English.
 • Willingness to travel if required.

We offer
A varied working environment where you have the opportunity to contribute to various prestigious projects.

About Van Oord
Van Oord is a leading international contractor specialising in dredging, marine engineering and offshore projects (oil, gas and wind). We are an innovative partner for our clients and, for over one hundred years, have been helping to create the infrastructure for the world of tomorrow. Our staff are committed, entrepreneurial professionals who are passionate about water and technology.

Interested?
Apply online directly by using the sollicitation button.

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van Van Oord
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Procurement Officer
Van Oord


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder