Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Production Technologist

(Geldig vanaf 2012-03-20 Tot 2012-06-19) Language: Nederlands Bedrijf: SGS Nederland B.V. Plaats Den Haag Regio: Zuid-Holland Land: Nederland Organisatie gegevens 1: Netherlands Talent Management Vacaturenummer: NL00587 Contract Type: Vast Contract Position Location: Netherlands Vacature ontstaan door: Uitbreiding Werkschema: Fulltime Business line: Oil, Gas & Chemicals Services Process: Standard SGS Business Lines: Oil, Gas & Chemicals Services Functional area: Sales & Business Development Productie Technoloog Den Haag Business line SGS Horizon is een onafhankelijke groeiende olie-en gas consultancy kantoor met alle technische know-how op het reservoir engineering, seismische interpretatie en in het veld planning van de ontwikkeling ten aanzien van de olie-en gasproductie met kantoren in Den Haag, Abuja (Nigeria) en Kuala Lumpur (Maleisië). SGS Horizon klanten zijn grote multinationale exploratie en productie van zowel multinationals als kleine zelfstandige olie en gas bedrijven. Als onderdeel van SGS Horizons diensten die wij bieden een waaier van Well Engineering en Productie Technologie diensten die betrekking hebben op het ontwerp, de planning en uitvoering fasen van zowel bewerkingen, zoals goed-boren,-uitvoering,-testen,-interventie en werk-over . SGS Horizon de technische ondersteuning stopt niet op kantoor, in uitvoering van het project, SGS Horizon kunnen on-site operationele ondersteuning te bieden. Werken bij SGS Horizon is het werken in een jonge en dynamische omgeving waar creativiteit, zelfontplooiing en korte communicatielijnen zijn enkele van de belangrijkste factoren. Onze missie en visie is om waarde te creëren voor onze klanten door de combinatie van uitstekende techniek met fit-for-purpose oplossingen en om in de voorhoede van de toepassing van innovatieve E & P industriële technologieën. Als een high-end consultant, uw vaardigheden en houding hebben om jezelf te onderscheiden van de concurrentie door ervoor te zorgen dat je waarde te leveren aan een klant. Een cliënt huurt alleen een high-end consultant in het geval ze niet over de capaciteiten in huis en soms in het geval van mankracht beperkingen. In SGS Horizon we treden niet op als een autoschadebedrijf, maar levert geïntegreerde oplossingen die het mogelijk maken een client om waarde te creëren of om risico te beperken. Als Senior Productie Technoloog je lid bent van het boren SGS Horizon's & Completion team en voert productie technologie-activiteiten als lid van een geïntegreerde studie team of in stand-alone discipline op basis van projecten. Vaardigheden Technische vaardigheden en ervaring: Solid ervaring in de industrie, inclusief gedetailleerde ervaring op de volgende gebieden: Sandface-completion ontwerp Upper-completion en kunstmatige lift ontwerp voor een verscheidenheid van lift-systemen Tubing stress-analyse (Wellcat) Hydraulische fracturatie ontwerp Nou instroom / uitstroom modellering, analyse nodale Productie optimalisatie en stimulatie / perforeren Productiestroom zekerheid modelleren en regelen Nou integriteit beheer en de verdere verbreding en gedetailleerde differentiatie vaardigheden in een paar van de volgende gebieden: Nou opzet van de test en druk analyse van overgangsverschijnselen HPHT Subsea-technologie Boorgat stabiliteit en geomechanica Corrosie-engineering Tight gas ontwikkelingen Shale gas ontwikkelingen Goed integriteitsbeleid voorbereiding Verder als een of meer ondergrondse consultancy bedrijf vragen wij om een ​​functioneel begrip van de geologie, geofysica, petrofysica en reservoir engineering problemen en hoe zij betrekking hebben op goed & reservoir prestaties en ontwikkeling planning. Proficiency in de industrie standaard productietechnologie pakketten, waaronder petex IPM Suite en WellCat. Kennis van goed engineering software. Persoonlijke vaardigheden en kwalificaties: MSc in Science of Engineering Ten minste 10 jaar ervaring in zowel engineering (bij voorkeur met een werkmaatschappij) Gemotiveerde self-starter Vloeiend in woord en geschrift technisch Engels Sterke analytische en communicatieve vaardigheden Goed werken binnen een multidisciplinair team omgeving, maar ook in staat om zelfstandig te werken wanneer dat nodig is Flexibiliteit om onregelmatige uren te werken Flexibiliteit om te reizen en te werken aan verschillende opdrachten week (door het eerder uitzondering dan regel, maar zeker een paar keer per jaar)

Production Technologist

Den Haag

Business line

SGS Horizon is an independent growing oil and gas consultancy office with all technical know-how on reservoir engineering, seismic interpretation and field development planning regarding the Oil and Gas production with offices in The Hague, Abuja (Nigeria) and Kuala Lumpur (Malaysia). SGS Horizon customers are big multinational exploration and production multinationals as well as small independent Oil and Gas enterprises. As part of SGS Horizon�s services we provide a range of Well Engineering and Production Technology services that relate to the design, planning and implementation phases of well operations such as well-drilling, -completion, -testing, -intervention and work-over. SGS Horizon's technical support does not stop in the office; in project execution, SGS Horizon can provide on-site operational support. Working for SGS Horizon is working in a young and dynamic environment where creativity, self-development and short communication lines are some of the most important factors. Our mission and vision is to create value for our clients by combining technical excellence with fit-for-purpose solutions and to be at the forefront of application of innovative E&P industrial technologies. As a high-end consultant, your skills and attitude have to differentiate yourself from the competition by ensuring that you deliver value to a client. A client only hires a high-end consultant in case they do not have the capabilities in house and sometimes in cases of manpower limitations. In SGS Horizon we do not act as a bodyshop but deliver integrated solutions that allow a client to create value or to mitigate risk. As a Senior Production Technologist you are a member of SGS Horizon's Drilling & Completion team and will carry out production technology activities as a member of an integrated study team or in stand-alone discipline-based projects.

Skills

Technical skills and experience: Solid industry experience including detailed experience in the following areas:

 • Sandface-completion design
 • Upper-completion and artificial lift design for a variety of lift-systems
 • Tubing stress analysis (Wellcat)
 • Hydraulic fracturing design
 • Well inflow/outflow modeling, nodal analysis
 • Production optimization and stimulation/perforating
 • Production flow assurance modeling and control

Well integrity management And further broadening and detailed differentiating skills in a few of the following areas:

 • Well test design and pressure transient analysis
 • HPHT
 • Subsea technology
 • Borehole stability and geomechanics
 • Corrosion engineering
 • Tight gas developments
 • Shale gas developments

Well integrity policy preparation Furthermore as a subsurface consultancy company we require a functional understanding of geology, geophysics, petrophysics and reservoir engineering issues and how they relate to well & reservoir performance and development planning. Proficiency in industry standard production technology packages, including Petex IPM Suite and WellCat. Knowledge of well engineering software.

Personal skills and qualifications:

 • MSc in Science or Engineering
 • At least 10 years experience in well engineering (preferably with an operating company)
 • Motivated self-starter
 • Fluent in written and spoken technical English
 • Strong analytical and communication skills
 • Work well within a multi-disciplinary team environment, but also able to work independently when required
 • Flexibility to work irregular hours
 • Flexibility to travel and to work on multi week assignments (by exception rather than rule, but certainly a few times per year)

Solliciteer direct via de sollicitatiebutton.

 

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van SGS Nederland BV
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Production Technologist
SGS Nederland BV


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder