Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Quality Assurance Officer Ambient

Alle 20.000 medewerkers bij FrieslandCampina delen een passie: meer uit melk en hebben tot doel om mensen te helpen vooruit te komen in het leven. Met onze merken - meer dan 30 - bereiken we miljoenen mensen in meer dan 100 landen. FrieslandCampina bestaat uit een aantal business groepen en werkmaatschappijen met kantoren over de hele wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amersfoort, Nederland. FrieslandCampina Export is onderdeel van de business group Consumer Products International (CPI). Wij exporteren langhoudbare zuivel producten naar meer dan 80 landen, onze missie is om nieuwe markten te ontwikkelen door middel van branded posities. (Kandidaat) Seeding markten het genereren van de groei, die wordt door middel van het genereren van cash gefinancierd in BTC "uitvoer" en BtB markten. Binnen onze QA afdeling Export in Wolvega zijn wij op zoek naar een: Quality Assurance Officer Ambient Heeft u gedijen op het delen van kennis, het helpen van klanten en pro-actief voorstellen van verbeteringen? Wij dagen u uit om het eerste contact tot het beantwoorden van vragen te helpen en follow-up van klachten ontstaan ​​als gevolg van afdelingen binnen FrieslandCampina en externe (internationale) zakelijke klanten. Enkele van uw verantwoordelijkheden zijn: Het coördineren en afhandelen van vragen van klanten met betrekking tot kwaliteit, zoals certificaten, vragenlijsten en productspecificaties; Te hanteren en analyseren van klachten, te identificeren recente ontwikkelingen en voorstellen doen voor een structurele oplossing; Om actief toezicht op kwaliteit van de prestaties van het leveren van FrieslandCampina fabrieken en externe leveranciers; Om bij te dragen aan het realiseren en onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem binnen CPI Export; Om klachten te analyseren over een periode van tijd, trends en pro-actief follow-up met structurele veranderingen, die vergelijkbare problemen wordt voorkomen dat in de toekomst; Aan externe klanten te ontvangen, begeleiden hen tijdens controles op onze productielocaties en verzorgt de follow-up van de audit actiepunten. Functie-eisen Bachelor in het Quality Management / Food Technology Comfortabel getallen essentieel Vloeiend in het Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk Natuurlijke relatie manager en klant gedreven Arbeidsvoorwaarden: Uw salaris is gebaseerd op de weging van je werk, je ervaring en je opleiding. FrieslandCampina wil echter niet alleen te compenseren zijn medewerkers met het monetaire beloningen. We vinden het belangrijk dat onze mensen om te blijven groeien. Immers, uw ontwikkeling is niet alleen goed voor je carrière, onze producten ook profiteren. Daarom investeren we in relevante opleidingen in uw vakgebied. De onderlinge uitwisseling van kennis tussen collega's is ook te zien op de werkvloer. Het is immers de meest effectieve manier om te leren.

All 20,000 employees at FrieslandCampina share a single passion: getting more out of milk and aim to help people move forward in life. With our brands - over 30 - we reach millions of people in more than 100 countries. FrieslandCampina consists of a number of business groups and operating companies with offices all around the world. The head office is located at Amersfoort, the Netherlands.

FrieslandCampina Export is part of the Business Group Consumer Products international (CPI). We export long-life dairy products to over 80 countries; our mission is to develop new markets through branded positions. (Candidate) Seeding markets generate the growth, which is funded through cash generation in BTC “export” and BtB markets.

Within our QA Export Department in Wolvega we are looking for a:

Quality Assurance Officer Ambient


Do you thrive on sharing knowledge, helping customers and proactively proposing improvements?
We challenge you to be the first contact to help answer questions and follow up on complains arisen from departments within FrieslandCampina and external (international) business clients.

Some of your responsibilities will be: 

  • To coordinate and handle customer questions related to quality such as certificates, questionnaires and product specifications;
  • To handle and analyze complaints, identify recent developments and make proposals for a structural solution;
  • To actively monitor quality performance of supplying FrieslandCampina factories and external vendors;
  • To contribute to the realization and maintaining of the quality management system within CPI Export;
  • To analyze complains over a period of time, spot trends and proactively follow up with structural changes which will prevent similar issues in the future;
  • To receive external customers, accompany them during audits on our production locations and ensure follow up of audit action points.

Job requirements

  • Bachelor in Quality Management/ Food Technology
  • Comfortable with numbers is essential
  • Fluent in both Dutch and English, verbal and in writing
  • Natural relationship manager and costumer driven

Employment Conditions:

Your salary is based on the weighting of your job, your experience and your training. FrieslandCampina does not however only compensate its employees with monetary rewards. We also consider it important for our people to continue to grow. After all, your development is not only good for your career; our products also benefit from it. That's why we invest in relevant training courses in your particular discipline. The mutual exchange of knowledge between colleagues is also evident on the work floor. It is, after all, the most effective way to learn.

Solliciteer direct via de sollicitatiebutton.

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van FrieslandCampina
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Quality Assurance Officer Ambient
FrieslandCampina


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder