Geen 9 tot 5 mentaliteit meer

Terug naar overzicht

Tekst: Aniek van Wijk 

Het nieuwe werken, flexwerken, flexibel werken en flexibele werktijden zijn termen die gebruikt worden voor eigenlijk hetzelfde onderwerp. Ik denk dat ik persoonlijk flexwerken zou zeggen: een nieuwe werkstijl met flexibiliteit in tijd, plaats en duur van werken. Tijd: het tijdstip waarop gewerkt wordt. Plaats: de locatie van werken. Duur: het aantal te werken uren.

Een paar jaar geleden stond ik er echt van te kijken hoeveel mensen er eigenlijk buiten huis of kantoor werkten. De koffiezaakjes in Rotterdam, de stad waar ik studeer, zitten gewoon altijd vol met zakenmensen. Flexwerken is het nieuwe werken. En ik snap dat: niks is heerlijker dan om in een inspirerende ruimte aan een artikel te werken.

Werken buiten werktijd
Het lijkt erop dat de 9 tot 5 mentaliteit steeds verder afneemt en zeker voor de managers onder ons. Even de mail doorspitten ’s avonds op de bank of snel dat telefonisch overlegje op zaterdagmiddag: managers werken steeds vaker door buiten werktijd dan een jaar geleden. Dit blijkt uit het onderzoek Workplace Survey van consultancy Robert Half. Daarvoor werden tweeduizend managers in vijftien landen ondervraagd, waaronder driehonderd in Nederland.

Het is normaal geworden om buiten werktijd te werken, dit blijkt wel uit de cijfers. Ruim acht op de tien Nederlandse managers beantwoordt namelijk werktelefoontjes en e-mails buiten werktijd. Driekwart van de CFO’s en HR-managers doet meer werk in het weekend. 17 procent van hen doet dit zelfs ieder weekend.

Flexwerken is een van de redenen voor deze stijging. Door flexwerken lopen werk en privé steeds vaker door elkaar en vinden mensen het moeilijk om deze twee dingen te kunnen onderscheiden. Met meer werken in de privé-tijd hoort ook meer werkdruk. Een mogelijkheid om die werkdruk te ontlasten zou volgens Robert Half een passende vergoeding of extra verlofdagen kunnen zijn voor degene die veel buiten werktijd aan de slag is voor het bedrijf.